Токът за бита поскъпва средно с 1.38% от юли

За бизнеса цените падат, при топлофикациите има движение под процент и в двете посоки

Токът за бита поскъпва средно с 1.38% от юли

Електроенергията за битовите потребители да поскъпне средно с 1.38 процента от 1 юли 2017 г., предлага Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), след като е разгледала внесените предложения от дружествата от електроенергийния отрасъл за тарифите им за регулирания пазар до края на юни 2018 г. Регулаторът е натиснал изчисленията на фирмите по веригата от производството, преноса, разпределението и снабдяването. Но в същото време смята да даде по-съществено увеличение на цените на държавните дружества, според  изчисленията, които ще бъдат обсъдени на открито заседание на 6 юни. На същата дата ще се разгледат и цените на топлофикациите, при които има движение в рамките на процент надолу или нагоре за различните дружества.

Според изчисленията на КЕВР най-много трябва да поскъпне токът за домакинствата в Западна България – с 1.99 на сто. От "ЧЕЗ Електро" са искали повишението да е 8.83 на сто при дневната тарифа и 7.83 процента – при нощната, но исканията са прекалкулирани.

За битовите потребители в Югоизточна България се предвижда поскъпването на електроенергията да е 1.5% при поискани от ЕВН тарифи с 1.68 процента по-високи при дневна тарифа и с 8.19% нагоре при нощната.

Най-слабо – едва 0.22 на сто, ще е повишението на тарифите в Североизточна България, макар от "Енерго-Про" да смятат, че дневният им ток трябва да се струва с 1.02 % повече, а нощният – с 8.93 на сто.

Битовите клиенти на електроснабдителното предприятие "Златни пясъци“ ООД ще плащат с 4.51% по-ниски цени от досегашните.

В същото време стопанските потребители, които са на регулирания пазар на електроенергия, ще плащат по-малко в сравнение с досега. Сметките на бизнес клиентите на ЧЕЗ ще паднат между 0.16% и 8.46%, на тези на ЕВН – между 1.87% и 14.68%. За фирмите, захранвани от "Енерго-Про" намалението е между 0.72% и 4.65%, но при нощната енергия има поскъпване от 2.12 до 7.77 на сто. Разликите варират в тези граници заради начина на измерване на потребяваната електроенергия и прилаганите скали.

От доклада на КЕВР става ясно, че съществено повишение на цената се планира за АЕЦ "Козлодуй" – определената цена е 54.92 лв./МВтч при досегашна от 30 лв. без ДДС и поискана 58.09 лв.

Държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" също получава поскъпване и досегашната ѝ цена от 44.61 лв./МВтч без ДДС става 46.85 лв., докато предложението ѝ е било за 53.18 лв.

В ценовото си заявление НЕК е предложила само колко да струва токът, произведен от собствените ѝ хидроцентрали. Исканата цена е 74.25 лв./МВтч, но регулаторът определя тарифа от 70.03 лв., което е стабилно увеличение спрямо сегашната цена от 59.98 лв.

Таксата "задължение към обществото", покриваща всички разходи на НЕК за "зелена" енергия, тока от топлофикации, заводски централи и американските ТЕЦ, поскъпва от сегашните 37.02 лв./МВтч без ДДС на 37.20 лв. Некомпенсирани разходи на обществения доставчик, които следва да се покрият от приходите от цена за задължения към обществото, в момента надхвърлят 1.232 млрд. лв.

На НЕК обаче е намалена цената, по която продава ток на крайните снабдители и тя става от сегашните 107.90 лв./МВтч без ДДС на 107.66 лв.

Електропреносното и електроразпределителните дружества вече ще трябва да плащат доста по-високи цени за енергията, която е необходима за технологичните им разходи, сред които са и загубите при преноса на тока. Сегашната тарифа от 39.99 лв./МВтч без ДДС става

70.46 лв.

От доклада за цените на електрическата и топлинната енергия, произвеждана от топлофикациите, става ясно, че за различните дружества промените варират в рамките на по-малко от процент. За "Топлофикация-София", която има най-много клиенти, цената на топлата вода и парното ще падне с 0.78 на сто и столичани ще плащат по 78.59 лв./МВтч без ДДС, сочат изчисленията на КЕВР.

От доклада на комисията става ясно още, че повечето топлофикационни дружества в страната са отчели негативен резултат, най-голямата загуба е на "Топлофикация-София" - близо 41 млн. лв. Сред губещите топлофикации са такива на Христо Ковачки – в Перник, Бургас и Сливен, но и на чужди инвеститори като "Веолия" във Варна и ЕВН в Пловдив. Печелившите топлофикации са едва пет, четири от които са на Ковачки – в Плевен, Русе, Враца и Габраво.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?