"Токуда банk” също пусна заеми срещу агросубсидии

„Токуда банк” ще предлага преференциални оборотни кредити за селскостопански производители, които са подали заявление до фонд „Земеделие” за субсидия за обработваните от тях площи. Кредитът е в рамките на споразумението за съвместна дейност при кредитирането на земеделски стопани, сключено между банката, агроминистерството и фонд „Земеделие” в началото на юли, съобщиха от „Токуда” в петък.

С програмата си “Токуда Агро” банката кредитира авансово до 100% от размера на очакваната субсидия при фиксирана лихва от 8,5% на годишна база.

Преференциално по тези кредити няма да се събират такси и комисионни, няма да се изискват и справки за финансови отчети, парични потоци или бизнес план. Като обезпечение ще се иска само залог върху вземане по разплащателна сметка. Срокът на кредитите е до 12 месеца;

Начинът на усвояване и на погасяване на кредитите се определя от кредитополучателите. Разплащателната сметка, по която ще постъпи субсидията, се олихвява с 3.5% на годишна база и се разкрива и обслужва без такси и комисионни. Кредитите се отпускат при ускорена процедура, като се изисква само ограничен набор от документи.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?