Тол такси наполовина за камиони и автобуси на алтернативно гориво

Тол такси наполовина за камиони и автобуси на алтернативно гориво

Собствениците или ползвателите на камиони и автобуси, които се движат единствено с алтернативно гориво – метан, природен или био газ и биетанол, могат да възстановяват половината от сумите, платени за тол такси. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Потребителите могат да се запознаят с утвърдената процедура, която се намира на сайта на пътната агенция в секцията "БГТОЛ" - "Процедури".

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, камионите и автобусите, използващи като единствен източник алтернативно гориво, следва да заплащат такса за изминато разстояние в размер на 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV.

Сумите ще се възстановяват, независимо от използваните начини за тол таксуване - с маршрутна карта, с бордово устройство или с GPS тракер.

Заявленията се подават чрез областните пътни управления в цялата страна, АПИ или Националното тол управление.

Може да се използва и електронният адрес [email protected], ако собственикът има електронен подпис.

В заявленията трябва да е посочен периодът, за който са извършени плащанията, общата сума, както и документите, с които това се доказва.

За по-бърза обратна връзка с потребителите, те следва да предоставят телефон или електронен адрес.

При първоначалното подаване заявлението трябва да е придружено от декларация, в която са описани пътните превозни средства над 3.5 тона, за които се изисква възстановяването на сумите.

В декларацията се посочва информация за превозните средства - регистрационен номер, вид на пътното превозно средство, брой оси и вида на горивото. Прилагат се копия от свидетелствата за регистрация, както и удостоверение за банкова сметка, по която ще се възстановяват сумите.

Образци на документите могат да се изтеглят от сайта на АПИ, в секцията "БГТОЛ", "Образци на документи", както и от сайта на Националното тол управление (www.bgtoll.bg), в секцията "За нас", "Заявления".

В случай че след извършена проверка на данните служителите на Националното тол управление установят пропуски или неточности, потребителят ще има възможност да ги отстрани. След това ще може да възстанови 50% от сумите, които е платил за пътни такси за съответните превозни средства.

Заявлението за възстановяване трябва да се подава до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е извършено плащането на таксата за изминато разстояние.

Срокът за възстановяване е 30 дни от датата на подаване на заявлението. При изискване на допълнителни документи и доказателства срокът се удължава с времето от тяхното изискване до предоставянето им.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?