"Томас" срещу "Красьо"

Етичната комисия на ВСС припомни в специален доклад наказанието за шест от магистратите, контактували двустранно с Красьо, което бе обръщане на внимание за повишаване на хигиената на личните им контакти и еднократно изслушване на думите на съдията Томас от от Върховния съд на Куинсленд – Австралия. В речта си австралийският съдия говори най-общо, че гражданите не желаят лица със спорна репутация да са на властови позиции.

Идеята на ВСС е просто гениална и се вписва в една солидна традиция. Спомнете си как в школото провинилият се ученик пише сто пъти "Вече няма да хвърлям снежни топки по уличния фенер", а в църквата грешникът се наказва с епитемия - да прочете сто пъти молитвата "Отче наш". Ако не даваше ефект, това наказание надали щеше да просъществува толкова векове.

Ефектът ще е още по-силен, ако наказанието е публично и се предава по телевизията. Представете си шестимата авери на Красьо облечени в багрянови тоги, в стойка мирно изслушват думите на съдията Томас под везните на сляпата Темида. Каква красота, каква възвишеност, какъв пиетет! Може ли някой след това да си помисли, че 200 000 реални красьови евра биха могли да отклонят магистратите от абстрактния път на правдата, посочен от Негова чест Томас? Абсурд, абсурд!

Еднократният характер на наказанието може да се доразвие и степенува според тежестта на провинението. Ако изкушението е до 200 000 евро - еднократно, до милион - двукратно, до 10 милиона - трикратно и така нататък, изслушвания.

Принципът може да се приложи по-общо, не само за съдебната власт, а да залегне например в Наказателния кодекс за всички престъпления по служба свързани с корупционни практики и конфликт на интереси.

Какво именно ще се изслушва зависи от характера на провинението и от заеманата позиция от провинилите се. Ако става въпрос за депутати, задължително да изслушват "Приказка за стълбата", а чак след това нещо по-конкретно, свързано със сексуалността, например.

Освен да се слуша, може и да се съзерцава. Веднага може да се посочи подходящо наказание за заместник-шефа на софийския районен съд Николай Маджаров, който отворил в сградата на съда чалга клуб "Мале-Мале". В помещението на "Мале-Мале" намерили черни дамски прашки закачени на антената на телевизора. Представете си възпитателния ефект ако ВСС беше наказал Маджаров да слуша по час на ден класическа музика, като едновременно съзерцава дамски кюлоти ушити в СССР през 1956 г.

Разбира се, наказанията трябва да се дозират разумно, за да не се жалват наказаните в Страсбург за садистично отношение от страна на държавата. Като стана дума за съда в Страсбург, там също могат да се възползват от нововъведението на ВСС, да го наречем "Томас". Например, като налагат допълнителна санкция за страните членки, нарушаващи човешките права - изслушване на Европейската харта за правата на човека от членовете на правителството. В България, която има най-много присъди от Страсбург, може да си пускат хартата като звуков фон на заседанията на Министерския съвет, за да пестят време.

Новите технологии също предлагат разнообразни възможности за наказания тип "Томас". Би могло например всички контактували с Красьо да получават сутрин SMS с текст : "Днес ще поддържам изрядна хигиена на личните контакти!". Наказанието ще струва на хазната 30-40 лева на човек за цяла година. Нищо работа, а ползата от хигиената във всякакъв смисъл няма нужда да се обосновава.

Уместно е правителството да отпусне още средства на съдебната власт, за да разработи цялостна концепция за такива етични наказания, след което да се обяви обществена поръчка за мултимедиен продукт интегриращ звук, образ и тактилен интерфейс за автоматизирано консумиране на наказанията.

В крайна сметка иновацията с наказанието "Томас" ще има благоприятен икономически ефект и ще освободи още средства за премии на магистратите, което пък ще затвърди позитивния ефект за съдебната система от скандала "Красьо", отчетен в доклада на Етичната комисия на ВСС.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?