"Топлофикация Бургас" глобена с 60 хил. лв. за нелоялна търговия

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи две глоби от 10 000 и 50 000 лв. на "Топлофикация Бургас" заради нелоялна търговия и неправомерно ползване на газ от "Бургасгаз", съобщиха от комисията.

КЗК е постановила прекратяване на нарушенията.

Жалбата е внесена от "Бургасгаз" ЕАД, което извършва газификацията на Бургас. Дружеството ползва свободния капацитет от газопровода на "Топлофикация Бургас" възмездно въз основа на договор за достъп, подновяван ежегодно.

Анализът на КЗК е установил, че има клаузи в договора, предложен от "Топлофикация Бургас" на "Бургасгаз" за 2009 г., които съдържат нелоялни търговски условия. Според първата, при ограничения в доставките на газ от "Булгаргаз" до собственика на газопровода "Топлофикация Бургас", последният може да наложи ограничения на лицензианта "Бургасгаз".

КЗК счита, че е недопустимо, в случай че "Топлофикация Бургас" е неизряден потребител, да разполага с правото да налага ограничения в ползваното количество газ на другия присъединен на същата линия потребител, който заплаща ползвания газ на "Булгаргаз".

По втората санкция, наложена на "Топлофикация Бургас", производството установи, че на 12.09.2008 г. въпреки наложеното спиране на газоснабдяването на "Топлофикация Бургас", дружеството е продължило да захранва мощностите си с природен газ за сметка на предназначените за другия присъединен на същата линия потребител - "Бургасгаз". Установено е още, че "Топлофикация Бургас" е отказала да осигури достъп до спирателната си арматура, след което при спиране на общото газоподаване, е изконсумирала почти цялото количество от доставката на "Бургасгаз" за денонощието.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?