"Топлофикация-Перник" иска да мине на газ през лятото

Планира да вложи пони 6.3 млн. лв. за когенерационни мощности

"Топлофикация-Перник" иска да мине на газ през лятото

"Топлофикация-Перник" иска да строи когенерационни мощности ново поколение, които да работят на природен газ през лятото, когато потребителите на топлинна енергия са малко и не е изгодно ползването на работещите на въглища парогенератори. Инвестиционното намерение за минимум 6.3 млн. лв. е било внесено в понеделник в регионалната екоинспекция за одобрение, съобщи изпълнителният директор на дружеството Любомир Спасов пред БТА.

Срещу свързваната с бизнесмена Христо Ковачки електроцентрала миналата есен имаше граждански протести, че гори незаконно отпадъци и дори частично бе затворена, защото ползва биомаса без разрешение. След това обаче бе пусната отново в експлоатация, а междувременно дружеството поиска да бъде прекратена процедурата по разглеждане на инвестиционното предложение за добавяне на биомаса, шисти и RDF към въглищата, използвани в ТЕЦ "Република" за производство на електрическа и топлинна енергия

Преди дни електроцентралата отново влезе в полезрението на прокурорските проверки за незаконно горене на отпадъци, а сега вече има нова виждане за бъдещето си.

Внесеното ново инвестиционно предложение предвижда да се изградят три когенерационни мощности на природен газ, които обаче да се експлоатират най-много 8 хил. часа годишно, приоритетно в периода май-октомври, когато няма достатъчно топлинни консуматори в Перник и региона.

Плановете са оборудването за новите когенерационни мощности да е финландско. Сумарната им номинална топлинна мощност ще е до 19.5 МВ, а електрическата – 21.6 МВ. Дружеството разполага с довеждащ газопровод до ТЕЦ "Република" и не се налага изграждане на ново трасе. Планираният разход на газ е 4500 куб.м/час за трите когенерационни единици. Те ще бъдат разположени в новоизградено хале - хидро, топло и шумоизолирано. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид.

Ще се икономисат годишно около 330 хил. тона кафяви въглища, чието качество трайно се влошава след над 140 години експлоатация на пернишките мини. Чувствително ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс с около 150 000 тона, ще се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища: прах - 141 911 тона, серни оксиди - 5 930 тона, азотни оксиди - 2344 тона, въглероден оксид - 6336 тона.

Естеството на инвестиционното предложение не предвижда увеличаване на количеството води, ползвани за питейни и производствени нужди, както и промяна в начините на третиране на отпадъчните води и заустването им. Вода ще се използва само за производство на пара - по 5 тона на час. Не се очаква да бъдат образувани, използвани и налични нови опасни химични вещества извън допустимите по действащото комплексно разрешително, обясняват от ТЕЦ-а.

Според дружеството така то ще успее да запази дейността си и да осигури чиста топлинна енергия за абонатите, уверява Спасов.

Напиращото се по обществена и държавна преса дружество предостави в края на миналия месец  на общината достъп до камерите си. На партера на сградата на общината бе поставен монитор, на който перничани могат да следят денонощно какво се гори в котлите на "Топлофикация - Перник".

Системата за видеонаблюдение и контрол проследява в реално време вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото.

Споделяне

Още от Бизнес