"Топлофикация София" обезщети над 104 хил. клиенти заради аварията

"Топлофикация София" обезщети над 104 хил. клиенти заради аварията

"Топлофикция-София" е предоставила обезщетение на 104 224 свои клиенти, заради прекъснатото за повече от 48 часа топлоснабдяване в началото на февруари, съобщиха от общинското дружество в четвъртък.

Февруарските сметки вече са на касите на топлофикацията и в тях са отразени компенсациите за жителите в район "София-Изток", които пострадаха от продължилата почти седмица тежка авария по мрежата на дружеството. Сумите, с които са приспаднати сметките, са индивидуални за всеки абонат според потреблението му и трябва да са на отделен ред във фактурата.

Още в края на миналия месец служители на "Топлофикация София" разлепиха във входовете на засегнатите сгради съобщения, в които бяха посочени количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение, изчислени за всяка отделна абонатна станция, съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Клиентите имаха възможност в рамките на две седмици да се запознаят с данните и при необходимост да получат допълнителна информация, припомнят от общинската компания.

Дружеството обаче предупреди, че заради по-студеното време през този февруари спрямо година по-рано софиянци са потребили с близо 22 процента повече топлоенергия. Миналия месец средната месечна температура е била +3.1 градуса С, докато през същия месец на 2016 г. тя е била +7.5 градуса С. Консумираната топлоенерегия е 418 452 МВтч, докато преди година количеството е било 343 456 МВтч.

Методиката за изчисление на обезщетенията е осъществена в няколко стъпки, отбелязани в месечните съобщения, които клиентите ще получат.

От 28 работни дни през февруари са извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция, Тези дни не участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия са посочени в информационната част на месечната фактура.

От показанията на общия топломер в абонатната станция е сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, доставяна до клиентите при временните възстановявания на топлоподаването в дните на аварията Това количество е отразено в месечните фактури на отделен ред със знак минус и не участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.

На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа не са начислени прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.

На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начислени прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване

Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително получават обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването, обясняват от топлофикацията.

Изчислението на индивидуалното обезщетение за тези клиенти е извършено чрез пресмятане на количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което това количество е умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение е разпределена за всеки имот според неговия дял от общото потребление и е отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на съответния клиент. За база на направените изчисления са взети данни за потреблението през януари 2017 г., тъй като климатичните условия са били най-близки.

Компанията напомня, че обезщетението е прихванато от общото месечно задължение на съответния абонат за февруари и няма да се връщат пари на каса или по банков път.

Повече информация клиентите могат да получат от кол центъра на дружеството - тел. 0 700 11 111, както и от ммбудсманите на "Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо[email protected] и [email protected] В сайта на дружеството и на официалната фейсбук страница също е предоставена необходимата за потребителите информация.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес