Трафикът по магистрала "Тракия" ще намалее заради Дунав мост II

Г-н Иванов, стигнаха ли членовете на анкетната парламентарна комисия за магистрала "Тракия" до някакво становище за целесъобразността на концесионирането?

Не, напротив. Мненията бяха напълно полярни. Единственият, който беше убеден, че трябва да се подпише договорът за концесията, беше председателят на комисията Йордан Мирчев. Той бе силно подпомогнат от министър Церовски, който присъстваше на заседанието.

И всички бяхте против подписването на този договор?

Разбира се. Възраженията, които бяха направени по отношение на нашите аргументи от министър Церовски и Мирчев, най-често бяха свързани със стойности, които не са публични и не са ни известни и на нас. Но членовете на комисията бяхме на мнение, че трябва да се поиска още на първото парламентарно заседание тази седмица да се удължи мандатът на комисията с още месец. Около това решение се обединихме всички освен председателят Йордан Мирчев.

При подписан договор, което ще стане до дни, какво може да направите в рамките на удължения мандат?

Подписването на договора не означава, че той влиза във сила. От друга страна, удълженият мандат на комисията ще позволи да използваме изричните разпоредби от правилника на Народното събрание, който повелява държавни органи, включително и Министерски съвет, да предоставят на комисии на Народното събрание документация, свързана с дейността на кабинета.

Тоест, вие ще можете да дискутирате вече по конкретни параметри.

Да, и по този начин ще елиминираме непрекъснатите обструкции от страна на Мирчев и Церовски, че говорим по параметри, които няма да бъдат заложени в договора. Документът трябва да ни бъде предоставен. Ако откажат да сторят това, скандалът наистина ще бъде неописуем. Това директно ще означава, че се крие най-важният за България инфраструктурен проект за фактическото подаряване на автомагистрала "Тракия" за 35 години.

Но на базата на договора, ние ще можем да формулираме и нашия сигнал до Върховната касационна прокуратура. Такъв категорично ще бъде подаден от парламентарната група на Демократи за силна България. Ние, разбира се, ще се постараем да сигнализираме и Европейската комисия за този сключен на тъмно договор без търг и конкурс и в нарушение на препоръките на ЕК за строителство на магистралите в България.

Смятате ли, че след като комисията се запознае с документа, ще се изгладят полярните отношения в комисията?

Не, ни най-малко няма да се изгладят те. Но ние ще намерим категорични аргументи в наша полза. В петък министър Церовски потвърди пред комисията, че предвидения гарантиран трафик е 25 650 автомобила денонощно. Което означава, че трафикът е прекалено голям и той няма да бъде достигнат в рамките на следващите две-три десетилетия. Церовски казва, че този автомобилопоток ще се достигне след седем години, Мирчев говори - след 10. Нито едното, нито другото са верни като прогнози.

Има изследване на една немска система Визьом, което показва, че трафикът ще намалее с 50 процента.

Сегашният трафик ще намалее?

Да. Всички прогнози за увеличаване на трафика, които ни се представят сега, се базират на липса на такси. Въвеждането на тол-таксите по магистралата ще намали трафика по три причини.

Първо - заради ниския си стандарт българинът ще предпочете да използва алтернативните пътища.

Второ - заради отпадането на т. нар. регионален трафик, при който магистралата се ползва в кратки участъци в момента, заради по-добрите ѝ условия. Стане ли пътят платен, хората ще спрат да се качват на него.

Третата причина е свързана с предстоящото ни членство в Европейския съюз. Тогава ще има силно движение по направление юг-север от Гърция през София към втория мост над река Дунав, вместо движението към Югославия, която няма да е страна членка на Евросъюза. И за транзит през нея ще се изискват тир-карнети, СЕМТ-разрешителни, а преминаването през границите ѝ ще е сериозно забавено. Докато пътуването през Гърция, България и Румъния ще става в рамките на Европейския съюз, без никакви формалности на границата.

Значи, Дунав мост ІІ се явява сериозна конкуренция на магистрала "Тракия" за трафика?

Разбира се. Европейската комисия насърчава финансирането на коридор № 4, който е точно от Видин през София до Кулата.

Ако анкетната комисия излезе с отрицателно становище за целесъобразността от отдаването на магистрата на концесия, какво следва процедурно?

Правителството би трябвало да се съобрази с решението на комисията, но то не е задължено до стори това. Ако обаче това решение бъде гласувано в пленарна зара и стане решение на Народното събрание с настойчива препоръка договорът да не влиза в действие, то би трябвало да се преразгледа решението на Министерски съвет за концесионирането.

Смятате, че е възможно действието на този договор да бъде прекратено?

Да. Това би могло да стане и ако Комисията за защита на конкуренцията се произнесе, че има форма на държавна помощ чрез вкарването в рамките на магистралата на участъците, които са строени с пари от държавния бюджет и с безвъзмездна помощ от ЕС. Тогава също ще настъпи преустановяване на действията за реализацията на концесионния договор.

На последното заседание стана ли въпрос дали в инвестициите, обявени от министър Церовски, са включени и заемите от Европейската инвестиционна банка за строежа на лотове 1 и 5 от пътя София-Бургас?

Да, след като поставихме въпроса за това.Господин Церовски потвърди, че ЕИБ трябва да даде разрешение за включване на лот 1 и лот 5 в обекта на концесията. Банката има право да откаже категорично това, предвид обстоятелството, че е финансирала строителството на част от националната пътна мрежа при условие, че тя си остане държавна собственост. А в случая държавата официално делегира права за 35 години на концесионера не само по строителството, но и по експлоатацията ѝ, което води до крупни печалби за търговски дружества.

Тези 240 млн. евро за лотовете влизат ли в сумата от 590 млн. евро, колкото ще са инвестициите по строителството на магистралата?

От Европейската инвестиционна банка всъщност бяха договорени 100 млн. евро за тези лотове, останалите средства са от други парични потоци, включително и от републиканския бюджет. Но именно, заради стоте милиона заем, ЕИБ сега трябва да даде съгласието си за включването на двата лота в концесията. Нещо, което съвсем не е сигурно, че тя ще направи, защото парите са отпуснати с друга цел.

Споделяне

Още от Бизнес