Тръгнаха стрес тестовете на банките у нас

Симулацията е върху ръст на икономиката от 2.2% и също толкова спад

БНБ е стартирала в четвъртък работата по изпълнение на стрес тестовете на банките в страната, съобщиха от централната банка. Раздадени са указания на трезорите за провеждането на тестовете. В тях ще бъдат включени всичките 22 банки у нас, без клоновете на чужди трезори.

Стрес тестовете са вид симулация, която цели да провери дали банките могат да поемат неочаквани загуби за капитала в резултат от продължителни негативни шокове, например спад на икономиката, висока безработица и т.н.

Проверката ще протече в два етапа. На първия банките трябва да приложат зададените сценарии въз основа на отчетните данни към края на 2015 г. На втория етап стрес тестът ще включва резултатите от прегледа за качеството на активите, като входящите данни трябва да бъдат потвърдени от съответните одиторски компании. Банките следва да изпратят резултатите от симулацията до 31 май 2016 г. за първия етап и до 29 юли 2016 г. за втория.

Проверката ще се проведе на основата на два сценария – базов и утежнен.

Базовият сценарий включва допусканията на макроикономическата прогноза на БНБ към 15 март 2016 г. Тя предвижда ръст на икономиката тази година в размер на 2.2%, който ще се ускори до 3.1% през 2018 г. Залага се 8% равнище на безработицата през 2016 г. и дефлация от 0.8%. Според прогнозата цените на жилищата ще се повишат с 1.2% през тази година и през 2017 г.

При утежнения сценарий се предвижда спад на икономиката през 2016 г. с 2.2% и допълнителен спад през 2017 г. с 3.2%. Негативният сценарий залага също на увеличаване на безработицата през 2016 г. до 8.4% и задълбочаване на дефлацията до 2.6%. Залага се и по-сериозен спад на цената на жилищата с 9.3%.

"Равнището на цените на жилищата не се определя като надценено към настоящия момент. Те претърпяха съществено понижение през периода 2009 – 2013 г. и по последни данни от четвъртото тримесечие на 2015 г. равнището им е с 33.6% по-ниско от нивото на най-високата им стойност, достигната през третото тримесечие на 2008 г.", изтъкват от централната банка.

Влиянието на шоковете върху икономическите показатели в утежнения сценарий е оценено чрез симулационен инструмент, разработен от ЕЦБ специално за изготвяне на сценарии за стрес тестове и базиран на информация, получена от прогностичните модели на централните банки от Европейската система от централни банки, изтъкват от БНБ.

От там припомнят, че междинни резултати от стрес тестовете няма да бъдат оповестявани. Крайните резултати от тестовете и от прегледа на активите за всяка от банките ще се обявят на 13 август.

Още от Бизнес

Каква е причината за срива на Търговския регистър?