Тръгва еврофинансиране за ремонти на училища

Тръгва безвъзмездната финансова помощ за ремонти на училища и детски градини в 178 малки общини, намиращи се извън обхвата на градските агломерационни ареали, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в понеделник.

Отваря се петата схема по Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по която ще се финансират проекти за реконструкция, ремонт и оборудване на общински детски ясли и градини, начални, основни и средни училища. Пари от Европейския съюз ще се дават и за одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници в общинските образователни институции, както и за подобряване на достъпа за хора с увреждания до общинските образователни институции. Бюджетът на схемата е е 48 856 413 лв., от които 41 527 951 лв. идват от Европейската общност. Минималният размер за отделен проект е 100 000 лв, а максималният - 1 000 000 лв.

Споделяне

Още от България