Тръгва европроверка за алармирането при опасни храни

Тръгва европроверка за алармирането при опасни храни

Двудневна проверка на Европейската комисия за това как действа българската Система за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве от храни и фуражи, започва на 20 ноември, съобщиха в понеделник от Министерството на земеделието и продоволствието.

Експертите от Главна дирекция САНКО „Здравеопазване и защита на потребителите” към ЕК ще инспектират работата на дирекция “Безопасност и контрол на храни и фуражи” в агроведомството, което координира системата. В нея влизат централната и регионалните ветеринарномедицински служби, осемте Гранични инспекционни ветеринарни пункта, Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Национална служба по зърно и фуражи,  както и централните и областните звена за опазване на общественото здраве и Националният център по радиобиология и радиационна защита.

Евромисията ще проверява дали системата реално предпазва потребителите в България и в Европейския съюз от всякакъв вид вредни въздействия или от потенциален риск от храни или фуражи и дали бързо се обменят данни с Брюксел за предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на разпространението и консумацията на опасни храни и фуражи.

Споделяне

Още от Бизнес