Тръгва наказателна процедура срещу България заради употребата на пестициди

Европейската комисия отправи официално искане към България и още шест държави да осигурят пълно спазване на Рамковата директива за постигане на устойчива употреба на пестициди, съобщи пресслужбата на институцията в сряда.

Директивата определя правила за устойчива употреба на пестициди с цел намаляване на рисковете и въздействието на употребата им върху здравето на хората и околната среда.

 

Белгия, България, Дания, Литва, Люксембург, Португалия и Словения все още не са транспонирали напълно тази директива в националните си законодателства. Това е трябвало да стане до 26 ноември 2011 г.

 

България и Люксембург не са предприели абсолютни никакви мерки по въпроса.

 

Белгия, Дания, Литва, Полша и Словения прилагат частично директивата, но все още съществуват редица недостатъци - от сертификационни системи за професионални потребители до изисквания за защита на водната среда.

 

Засегнатите държави имат двумесечен срок, за да информират Европейската комисия за мерките, които са предприели за спазване на законодателството на ЕС. При липсата на нотифициране на подходящите мерки Брюксел може да сезира Съда на Европейския съюз, е посочено още в съобщението.

 

С решенията си за октомври относно неизпълнение на задължения от държави членки Европейската комисия предприема правни действия срещу страните, които не изпълняват задълженията си, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица икономически сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

 

В сряда Европейската комисията е приела 164 решения, включително 25 мотивирани становища и 12 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз.

Споделяне

Още от България