Тръгва отчуждаване на имоти за строежи по "Хемус" и "Марица"

Да бъдат отчуждени имоти за изграждането на участъци от автомагистралите "Хемус", "Марица" и пътя Кърджали-Маказа, реши кабинетът на заседанието си в четвъртък. Предвидено е и изкупуване на терени за построяването на пътен надлез по проекта за модернизация на жп линията Пловдив-Свиленград.

Проектите са включени в секторната оперативна програма "Транспорт" и ще бъдат съфинансирани от кохезионния фонд на Европейския съюз, съобщи правителствената информационна служба.

Част от имотите са предназначени за построяването на 112 км от автомагистрала "Марица", която е част от IV-ти трансевропейски коридор, свързващ страните от Източна и Централна Европа с Близкия Изток. За държавни нужди ще бъдат отчуждени и терени, нужни за изграждането на 8 км от Софийския околовръстен път - пътен възел Яна, част от автомагистрала "Хемус" и 24-километров участък от първокласния път Кърджали-Маказа и пътна връзка "Фотиново".

Отчуждените частни имоти за автомагистрала "Марица" са на територията на областите Стара Загора и Хасково, за Софийския околовръстен път - пътен възел Яна - в кв. Враждебна, селата Челопечене, Долни Богров, Ботунец, Горни Богров и Яна, Столична община, а за Кърджали-Маказа - в общините Момчилград, Джебел и Кирково, област Кърджали.

Имоти в община Първомай се планират за нов пътен надлез по проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград-турската/гръцката граница и оптимизиране на трасето за скорост до 160 км/час. Линията е част от IV-ти и IX-ти трансевропейски транспортни коридори и с реализирането на проекта българската железопътна мрежа ще се интегрира с европейската.

От бюджета на фонд "Републиканска пътна инфраструктура" ще бъдат изплатени средствата за отчуждаването на имоти по въпросните проекти, само за жп надлеза средствата ще дойдат от Министерството на транспорта.

Експертната оценка за определяне на пазарната стойност на имотите е изготвена от оценител през последните три месеца на тази година.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Министерският съвет разреши върху земеделски земи за държавни нужди да бъдат проектирани и изградени 5 км път от автомагистралата "Хемус" в участъка Белокопитово-Каспичан. Ще бъдат отчуждени общо 306,852 дка земеделски земи, които са в землищата на селата Струйно, Градище, Белокопитово и П. Волов.

Споделяне

Още от Бизнес