Тръгва приемът на проекти за инвестиции в преработка на рибни продукти

От началото на януари тръгва приемът на проекти по мярката за инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури, финансирана по Оперативната програма за развитие на рибарството. Това съобщиха в сряда от Изпълнителната агенция по рибарство и авквакултури.

Заповедта за отваряне на мярката е издадена след 15 дни ще започне приемът на проекти.

Преработвателните и търговските предприятия могат да се възползват от съфинансиране за увеличаване на мощностите, за модернизация на производствата си и хигиената и условията на труд, както и за изграждане на нови пазарни структури или модернизацията на стари такива.

Приоритетно финасиране ще се дава на микро-, малки и средни предприятия.

Подпомагането на инвестициите в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура ще е 60 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. От тях 75 % ще бъдат осигурени от Европейския фонд по рибарство и 25 % - национално съфинансиране.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 1 млн. евро за увеличаване на мощностите и медорнизация на предпирятията, 3 млн. евро за изграждане на нови пазарни структури и 300 хил. евро за модернизацията на съществуващи пазарни структури.

Минималната финансова помощ по проект не трябва да бъде по-малка от левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за един кандидат не може да превишава левовата равностойност на 2 млн. евро за разширение и подобряване на условията в преработвателните фирми, 6 млн. евро за нови структури и 600 хил. евро за модернизация на стари, уточниха от агенцията.

Споделяне

Още от Бизнес