Тръгва проучването на трасето на тунела под Петрохан

Тръгва проучването на трасето на тунела под Петрохан

Обединение "Петрохан 2019" ще направи прединвестицонното проучване за трасето София – Монтана с тунел под прохода Петрохан. Това е най-краткия път, който свързва столицата с Монтана и Видин и втория мост над Дунав.

Договорът с обединението, в което "Трансконсулт 22" ООД и "Университет по архитектура, строителство и геодезия – Център за научни изследвания и проектиране" ЕООД е подписан във вторник от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски, съобщиха от АПИ.

Кандидатите в обществената поръчка бяха седем, като пет от тях бяха допуснати до отваряне на ценовите предложения. Обединение "Петрохан 2019" печели с най-ниската цена от 275 хил. лв. без ДДС (330 хил. лв. с ДДС).

Срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни.

Изпълнителят ще трябва да посочи най-малко три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан.

Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението.

Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране.

След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Споделяне

Още от Бизнес