Тръгват помощите за поливане на ориз

Производителите на ориз ще могат да кандидатстват за помощи за поливането му през областите дирекция на Държавен фонд "Земеделие" от понеделник - 21 юли, до 8 август 2014 г., съобщиха от ведомството.

 

Ресурсът по схемата е 250 000 лв. и ще покрива част от разходите за купуване на поливна вода от държавното дружество "Напоителни системи”. Подпомагането на единица площ е до 7.20 лв. на декар засят ориз. Според правилата за предоставяне на помощта de minimis един земеделски производител не може да получи повече от 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 г. – 2014 г.).

 

Кандидатстването за подпомагането е по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалище на юридическото лице. Помощта е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния бюджет, земеделския фонд, Държавния поземлен фонд и "Напоителни системи”.

 

Ако заявените по време на приема средства надхвърлят утвърдения от Управителния съвет годишен бюджет за 2014 г., ще бъде определен коефициент на редукция и помощта на всеки заявител ще бъде преизчислена.

 

Срокът за сключването на договорите и изплащането на средствата е 28 август 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес