Тръгват процедури за складиране на сирена и интервенция на пшеница

Тръгват процедури за складиране на сирена и интервенция на пшеница

Държавен фонд "Земеделие" стартира процедури за частно складиране на някои видове сирена заради пренасищане на европейския пазар със сурово мляко и млечни продукти и за интервенционно изкупуване на пшеница.

Европейската комисия финансира временна извънредна схема за стабилизиране на пазара на сирене.

Подпомагането е за частно складиране на сирена, произведени в България, отговарящи на изискванията за млечен продукт (сирене) съгласно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и с минимална възраст съответстваща на периода на зреене, определен в технологичните документации на производителя или в националните стандарти БДС 14:2010 и БДС 15:2010, и който не може да бъде по-кратък от 25 дни. Всяка партида заявено сирене трябва да тежи най-малко 0,5 тона.

Заявленията по схемата трябва да включват продукти, които са били складирани изцяло.

Изисква се банкова гаранция от 20 евро на тон заявено количество. Договори за складиране ще се сключват за период от 60 до 210 дни. Финансовата помощ, която ще получат кандидатите, се изчислява на база 15,57 евро за тон на склад за постоянните разходи за складиране и 0,40 евро за тон на ден за складиране по договор.

Заявленията за изплащане на помощта по схемата се подават в срок до 3 месеца след изтичането на договора за складиране. Средствата се изплащат до 120 дни след подаването на заявка за плащане, при условие че кандидатът е изпълнил всички задължения по договора и му е извършена крайна проверка от Фонд "Земеделие".

Приемането на заявления по схемата ще продължи до достигане на общо складирано в страната количество сирена от 696 тона, но не по-късно от 15 януари 2016 г.

От 1 ноември пък е започнало интервенционното изкупуване на пшеница. и ще продължи до достигане на общо количество за ЕС от 3 млн. тона, но не по-късно от 31 май 2016 г.

Оферти могат да подават всички притежатели на хомогенни партиди обикновена пшеница, ожъната на територията на ЕС и отговаряща на определени количествени и качествени показатели. Базовата изкупна цена е 101.31 евро/тон, като тя подлежи на корекции в зависимост от качествените показатели на зърното.

Споделяне

Още от Бизнес