Трайков иска Банката за развитие, ще финансира и гарантира иновативни проекти

Водят се преговори за преминаването на Българската банка за развитие от подчинение на финансовия министър към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съобщи Трайчо Трайков пред журналисти в понеделник след форум, посветен на схемите за иновации по оперативната програма "Конкурентоспособност".

Трайков посочи, че в момента финансовата институция се занимава основно с разплащането на дълговете на държавата към фирмите изпълнителки на обществени поръчки, а би могла да има по-активна роля при финансирането на иновационни проекти, както и да дава гаранции за заеми на фирмите, които кандидатстват с проекти по оперативната програма "Конкурентоспособност".

В момента по част от мерките на програмата няма достатъчен интерес, тъй като финансирането по програмата не покрива изцяло проектите и компаниите трябва да осигурят съфинансиране, което често създава трудности, обясни министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

На разположение на българските предприятия за иновации са 247 млн. евро от оперативната програма “Конкурентоспособност“. Сумата надхвърля 20 на сто от целия ресурс на оперативната програма, уточни министърът. Той отчете, че досега 40 български предприятия са получили подкрепа по програмата за иновации.

В начален етап е подготовката на Закон за Националния иновационен фонд и се очаква да има негов работен вариант до есента, информира Трайков. Досега от фонда се предоставяха 5 млн. лева годишно за проекти за компании, които правят съвместни екипи с научни институции. Това беше добър модел и смятам, че ще остане като една от насоките в дейностите на фонда, но очевидно е, че трябва да говорим за по-големи суми, каза министърът.

Трайков съобщи, че на утрешното заседание на правителството ще бъде разгледана спогодба с Израелския национален иновационен фонд. Този документ ще даде още един инструмент за български и израелски фирми, които работят по съвместни проекти, посочи министърът. Той припомни, че най-малко 2 на сто от БВП на страната се предвиждат за иновации до 2020 година, но не по-малко от 1,4 на сто. В ЕС за тази цел е заложено да се отделят три на сто.

Споделяне

Още от Бизнес