Трайно безработните са повече от половината от общия им брой, отчита НСИ

Трайно безработните са повече от половината от общия им брой, отчита НСИ

Продължително безработните в България са се увеличили с 2.6 процентни пункта през третото тримесечие на 2013 година, сравнено със същия период на миналата, и вече са 59 на сто от общия брой на икономически неактивните. Това стана ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на продължителна безработица (една или повече години) се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 7.1 на сто.

Статистиците посочват още, че общият брой на безработните през третото тримесечие на годината се е увеличил с 4.7 процента. Така неработещите българи стават 411.6 хиляди, а коефициентът на безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта и вече е 12 на сто.

Увеличението на безработицата през посочения период засяга обаче само жените, отбелязват от НСИ. При тях коефициентът на безработица се е покачил от 10.1 на 11.3 процента, но въпреки това все още е по-нисък от този при мъжете – 12.6 на сто. Безработните жени в страната са 181.3 хиляди и представляват 44 процента от общия брой, а мъжете продължават да са повече – 230.3 хиляди.

В периода юли-септември т.г. коефициентът на безработица при младежите до 29-годишна възраст се увеличава с един процентен пункт и става 19.9 на сто, като и тук увеличението е основно при жените, отбелязват от НСИ.

Според статистиката, висшистите са 15.1 процента от всички безработни, 55.8 на сто са със средно образование, а с основно или по-ниско са останалите 29.1 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. се увеличават също броят и относителният дял на безработните, които са имали предишна заетост, докато броят на безработните, търсещи първа работа, намалява до 16.1 на сто.

189.6 хиляди са "обезкуражените" между 15 и 64 години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят. Тези хора представляват 12.8 процента от икономически неактивните в работоспособна възраст, чийто общ брой е близо 1.5 млн. души.

Споделяне

Още от Бизнес