Тракерите и бордовите устройства за камионите ще имат батерии

Шефът на тол управлението се среща със шофьорите в понеделник

Тракерите и бордовите устройства за камионите ще имат батерии

GPS-тракерите или бордовото устройство в камионите трябва да имат автономно захранване. Отговорността за това е на компаниите, които ги предоставят. Това става ясно от отговорите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на въпросите на шофьорите.

В началото на седмицата Българското обединение на шофьорите пусна писмо до медиите, с което се оплака от неясноти около старта на тол таксуването от 1 март 2020 г.

Mediapool изпрати въпросите на шофьорите на АПИ и пътната агенция отговори на тях. Тъй като въпросите за професионални и тясно специализирани публикуваме отговорите едно към едно.

При използване на "маршрутна карта", когато има препятствие на пътя или друга необходимост, която налага отклоняване от маршрута по "картата", как ще се процедира?

За обстоятелства, независещи от водача на пътното превозно средство, при които е възпрепятстван да премине през предварително избрания маршрут чрез услугата маршрутна карта, в електронната система е предвидена т.нар. аварийна процедура.

В случай, че има пътен инцидент или по друга причина се налага ползването на обходен маршрут, който е обявен, информацията за това постъпва в Националното тол управление.

Чрез служителите в сектор "Верификация на нарушенията" се осигурява възможност за ползване на пътната мрежа в режим на обработка на инциденти.

Генерираните записи се отбелязват като отхвърлени на основание "обход на инцидент" и за определените обходни маршрути шофьорите не дължат допълнителна такса за преминаване.

Каква ще е цената на "бордовото устройство"?

Агенция "Пътна инфраструктура" няма ангажимент към предоставянето на бордови устройства. Те ще се осигуряват от дружествата национални доставчици на услуги, които са преминали процедура за оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол.

При прекъсване на захранването на "бордовото устройство" или GPS устройството, на кого се налага санкцията - на шофьора или на собственика на превозното средство? Държа да Ви напомня, че захранването на подобно устройство, може да се прекъсне волно или неволно по много причини, част от тях независещи от водача и от собственика на превозното средство. Предвидена ли е възможност устройствата да имат автономно захранване?

Техническите изисквания към бордовите устройства и GPS проследяващите устройства са изброени в Приложение № 1 и Приложение №2 към Общите условия за националните доставчици на услуги, неразделна част от договорите на АПИ с дружествата.

За да се предотврати инцидентно прекъсване на захранването на бордовото устройство е предвидено изискването за автономна работа с вградена батерия.

При установяване на неизправност на бордовото устройство, Общите условия изискват съответният Национален доставчик на услуга да предостави сервизни услуги, включително чрез мобилни групи.

Ако въпреки предприетите мерки, повече от два часа от преминаването на тол сегмент в системата не постъпват данни за пътното превозно средство, то е в нарушение.

В случай, че бъде спряно на пътя от екипите на тол контрола, на водача му ще бъде предложено да плати компенсаторна такса, а ако откаже - ще му бъде съставен акт за установяване на нарушение и ще трябва да плати т.нар. максимална тол такса, за да продължи.

Ако нарушението е засечено в края на деня от автоматичния контрол на тол системата, собственикът на превозното средство ще получи електронен фиш.

При ползване на "бордово устройство" или GPS за превозното средство, което се движи в композиция с друго превозно средство, пример, седлови влекач с полуремарке, възникват следните въпроси. "Устройство" ще бъде "прикачено", към теглещото и тегленото превозно средство или към само едно от двете. Ако е предвидено "устройство" да е "прикачено" към само едно от възможните превозни средства то кое ще е то? При вариант, че бордовото устройство е прикачено към теглещото превозно средство и последва смяна на тегленото ППС ще се налага ли извършване на друга дейност от страна на превозвача? Втори вариант, Ако устройството е "прикачено" към две ППС, които се движат в композиция, то при промяна на тегленото ППС, какво ще се случва?

Бордовото устройство се прикачва към теглещото пътно превозно средство като текущият състав на композицията се формира чрез въвеждане на фактическия брой оси, които са инцидентни към пътя. В интерфейса на бордовото устройство, както и в системите за управление на GPS проследяващите устройства, съгласно Общите устройства, е задължително осигуряването на такава възможност.

При използване на GPS устройство, което както знаем, при различни ситуации, може да даде отклонение до 1 километър, то при подаване на грешни данни, които попадат в обхвата на път, за който се дължат по-високи пътни такси, как ще се процедира.

Същия въпрос важи и за хипотезата, че ППС оборудвано с GPS устройство се движи по път, за който не се дължат пътни такси, но сигналът го позиционира на територията на път, за който се дължат такива, то как ще се процедира.

Пример, за възможен вариант изложен в първия случай: при движение по път I-1, който между тунелите "Витиня" и "Топли дол" на магистрала "Хемус" се доближава до магистралния път, при неправилно подадени данни от GPS-устройството, може да се начислят такси, които да са за магистрален път, вместо реалните, които са за път "първи клас".

Съгласно Приложение №2 към Общите условия GPS проследяващото устройство, което е съвместимо със системата, трябва да има точност на локацията не по-лоша от 5 м. Тя е съобразена с цитираните случаи, като от друга страна, използваната технология за тол таксуване – сателитно базирана или GNSS технология, съгласно приложимите стандарти, осигурява възможност при класифициране на тол сегментите (функционалност, наречена map-matcher) да се използват допълнителни данни (преминати предходни тол сегменти, пределни стойности на отклоненията за тол контекста и др.) за коректен избор на пътния участък, за който се начисляват такси.

Какво ще се случи, ако по технически или други причини GPS устройство преустанови да подава данни?

В случай че GPS тракер преустанови да предава данни, както и ако това се случи с бордово устройство, няма да има възможност да бъдат формирани тол декларации. На базата на системата за мониторинг на компанията доставчик на декларирани данни водачът и/или собственикът на превозното средство ще бъдат своевременно информирани с цел да се предприемат адекватни мерки за успешно продължаване на пътуването.

Сред тях биха могли да бъдат – отдалечена диагностика, сервизна намеса на място или купуване на маршрутна карта с начална точка от текущото местоположение и крайна - до крайната дестинация на пътуването.

Тази седмица се очаква дълго чаканата среща на шофьорите с члена на Управителния съвет на АПИ проф. Олег Асенов да се осъществи, казаха от пътната агенция.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?