Транспорт и строителство ще имат най-голям ръст в ЦИЕ

Транспорт и строителство ще имат най-голям ръст в ЦИЕ

Особено благоприятни перспективи за развитието на строителната индустрия,  транспорта и производството на електрическо и оптично оборудване, прогнозира УниКредит Груп за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в свой икономически доклад, разпространен в неделя.

В документа се посочва, че ръстът на строителството в региона ще е 9 процента като цяло в резултат на множеството инфраструктурни проекти.

Доброто развитие на тези сектори може да се очаква, че ще има положително въздействие и върху свързаните с тях производства на каучук, синтетични материали, цимент, стъкло, керамични изделия, тухли и керемиди.

Перспективите за ръст в традиционно силния за региона добив на метали и металообработването, обаче са по-ограничени, поради всеобхватната нужда от модернизация и преструктуриране, както и  заради силната зависимост от цените на металите, смятат анализаторите на УниКредит.

Обещаващи са перспективите за производството на машини и оборудване като се има в предвид големите инвестиции в региона.

Стабилно ще се развиват и сферите на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и производството на цигари и тютюн. Трудоемките производства като кожарската и текстилната индустрия като цяло са с по-неблагоприятни перспективи. Според икономистите на УниКредит тяхната роля ще намалява до 2008 г. във всички страни с изключение на България, Чехия и Словакия.

Регионът идеален за производствени центрове

Географската близост прави страните от ЦИЕ идеални терени за създаване на производствени центрове, които да обслужват целия европейски пазар, се посочва в доклада и се дава за пример производството на автомобили.

Регионът вече се превърна в производствена зона за целия европейски пазар по отношение на производството на автомобили – „Фиат” се произвежда в Полша, „Фолксваген” се прави в Полша и Словакия, „Ауди” – в Унгария, „Шкода”, „Тойота” и „Хюндай” в Чехия, „Киа” и „Пежо-Ситроен” в Словакия. „Рено” пък има фабрика в Румъния и навлиза в Турция.

Според документа няколко са причините, привличащи чуждестранните компании в страните от ЦИЕ. В Чехия и Словакия това е създадената бизнес среда. В Турция и Полша инвеститорите вземат в предвид размера и възможностите на големия местен пазар, докато за България и Румъния привлекателни са все още сравнително ниските разходи за труда в условията на стабилна и динамична среда със силни индустриални традиции и образована работна сила.

“Фактори като размера на местния пазар, близостта до ЕС, възможността за изграждане на пан-Европейски производствени центрове, както и образованата и динамична работна сила в благоприятна за бизнеса среда, ще са в основата на бъдещия растеж на ЦИЕ. Предизвикателството сега е да се запази и развие натрупаната инерция”, смята Йохан Щробл от УниКредит Груп.

Забележителен ръст в търговията и вноса

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са най-добре представящите се в областта на международната търговия в последното десетилетие, пише още в доклада. Тези държави са успели да удвоят пазарния си дял в световния внос до 4%. Подобен забележителен растеж се отбелязва и като пазарен дял в общия внос на 15-те „стари” страни-членки на Европейския съюз. В момента страните от ЦИЕ доставят 8% от вноса в ЕС15 и ясно се очертават като основното производствено звено за „стара” Европа.

Тези постижения са резултат от промяната в структурата на производство в страните от ЦИЕ – от по-традиционни сектори към нови средно- и високотехнологични продукции. За периода 1995-2005 г. регионът придоби предимства в производството на транспортно оборудване като автомобилни части, кораби, локомотиви,  електрически мотори, радио/телевизионно оборудване, оптични и медицински инструменти, компютри и др., отбелязват анализаторите

От 2000 г. досега страните от ЦИЕ значително увеличиха дела си в международната търговия в машиностроенето и производството на оборудване (+ 4% ръст), каучук и синтетични материали (+ 5.4%), транспортно оборудване (+ 2.7%), електрическо оборудване (+ 3.5%), дървени материали (+ 4.4%).

"Този напредък ясно показва, че страните от Централна и Източна Европа твърдо заемат позиции в резултат на тяхната гъвкавост, стабилност и ноу-хау. Традиционно в тези държави се набляга на образованието и качеството на местната оперативна среда. Поради тази причина тези страни все повече привличат и ще привличат компании, предлагащи капиталоемки продукти, които изискват стабилни познания и образование, отколкото да търсят най-ниските производствени разходи в Далечния Изток”, смята Дебора Револтела, главен икономист на УниКредит Груп за ЦИЕ.

Поради тази причина се смята, че постиженията на китайските производители, утроили дела си в международната търговия,, не са пречка за бъдещите възможности за растеж в ЦИЕ. Ддокато Китай съсредоточава износа си в трудоемки сектори като текстил и кожарство и си спечели конкурентни позиции в капиталоемки сфери като електрониката (по-специално в производството на части за компютри), то износът на страните от ЦИЕ покрива различен спектър от индустрии, в които основният дял се пада на средно- и високотехнологичните отрасли.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?