Транспортът в ЕС ще е длъжен да ползва биогорива от отпадъци и водорасли

Транспортът в ЕС ще е длъжен да ползва биогорива от отпадъци и водорасли

Европейският парламент реши да сложи таван за биогоривата от традиционни източници, за да се удържи засиленото използване на обработваеми земи за култури, от които се произвеждат биологични горива. Депутатите също така подкрепиха стимули за производството но ново поколение от горива от водорасли и различни видове отпадъци.

 

Според настоящото законодателство страните-членки трябва да направят така, че възобновяемите енергийни източници да бъдат с дял от поне 10% от енергийното потребление в транспорта към 2020 г. Според приетия от Европарламента текст биогоривата от първо поколение (т.е. тези, произведени от хранителни култури) не трябва да надхвърлят 6% от окончателното енергийно потребление в транспортния сектор към 2020 г.

 

За сметка на орязването на традиционните биогорива, евродепутатите решиха да определят задължителен дял от поне 2.5 на сто на новите биогорива, произвеждани от източници като водорасли и определени видове отпадъци, в енергийното потребление в транспорта към 2020 г.

 

"Това е важен сигнал, че подкрепата следва да се насочи към новите биогорива след 2020 г. Отчитането на ефекта от замяна на начина на ползване на земята е важен за последователността на европейската политика за климата", заяви докладчикът Корин Льопаж (АЛДЕ, Франция), след като измененият текст на подготвеното от нея законодателно предложение бе одобрен с 356 гласа за, 327 против и 14 въздържали се.

 

"Съжалявам обаче, че парламентът не даде мандат за преговори, което щеше да позволи приключването на законодателното досие без допълнително забавяне и щеше да даде сигурност на бизнеса относно техните инвестиции“, допълни тя.

 

До мерките се стигна заради увеличаването на парниковите емисии заради това, че предприемачи все повече използват земи за селскостопански култури, за да отглеждат на тях технически за производство на биогорива. Научни изследвания показват, че тези емисии могат да намалят поне отчасти ползите от биогоривата за околната среда, когато се вземе предвид целият цикъл от тяхното производство до потреблението им, посочват от ЕП.

 

Сега Съветът трябва да приеме своя обща позиция. Ако тя се различава от позицията на ЕП, ще се пристъпи към второ четене на предложените мерки.

Споделяне

Още от Greenpool