Тръст за социална алтернатива с награда за изключителен принос на ООН

Тръст за социална алтернатива с награда за изключителен принос на ООН

"Тръст за социална алтернатива" получава признание на ООН в категорията "Изключителен принос" заради постигнатото с програмата си "Градоустройство – печелим всички", реализирана в три общини - Кюстендил, Пещера и Дупница. Официалната церемония ще бъде на 30 октомври 2017 г. в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

Това е годишна световна награда, която се присъжда от Глобалния форум за населените места за единадесета поредна година и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда. Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи.

"Инициативата ни за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности ще помогне на 1799 семейства в трите общини, в които работим и по този начин ще постигнем сигурност и стабилност на местните общности и икономическа независимост.Високата оценка на международната общност ни насърчава да продължим да работим с оптимизъм и вяра.", казва Сара Перин, изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива.

Програма "Градоустройство – печелим всички" е иновативен подход за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности в България с цел повишаване на икономическата им независимост. Тя включва изработването на устройствени планове и законно застрояване на квартали с преобладаващо ромско население в градовете Кюстендил, Пещера и Дупница. Първият значим резултат, например, е изработения план за регулация на кв. "Изток" в Кюстендил. Кварталът е с обща площ от 282 дка и с повече от 8 000 жители. Кв. Луковица в гр. Пещера, с общо население от 4200 души и регулация на територия с площ 31 дка; кв. Орешака, гр. Пещера, с общо население 3800 души и регулация на територия с площ 31 дка; кв. Каваклия, гр. Дупница, с общо население 500 души и регулация на територия с площ 160 дка.

Чрез създаване и одобряване на устройствени планове и законното застрояване на ромските махали се насърчава стабилността на местните общности. Това, от своя страна, стимулира местните жители и общински власти да инвестират в по-добро качество на жилищните постройки и инфраструктура. Друг положителен ефект е, че местните жители ще плащат местни данъци и такси ще получат достъп до публични услуги, които са важни стъпки за успешната им интеграция в обществото. На трето, но не на последно място наличието на законна собственост ще позволи достъп до банкови кредити и заеми за стартиране на собствен бизнес.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е създаден през 2012 година от Фондация "Америка за България", която финансира неговата дейност и до днес. ТСА фокусира работата си върху подкрепа на инициативи за ранно детско развитие, образование и икономическа самостоятелност на общности в икономически неравностойно положение.

Повече информация за програмата: socialachievement.org

Повече информация за наградата: gfhsforum.org

Споделяне

Още от Общество

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?