Травмите в детството водят до лошо здраве в зряла възраст и дори ранна смърт

Травмите в детството водят до лошо здраве в зряла възраст и дори ранна смърт

Неблагоприятни преживявания в детството водят до рисково за здравето поведение в зряла възраст, което може да отключи редица заболявания като психични разстройства, сърдечносъдови заболявания, карциноми и в крайна сметка да доведе до ранна смърт. Това показват резултатите от двугодишно проучване на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) сред 600 студенти.

Според проучването емоционално насилие в детска възраст са преживели 40.9 на сто от анкетираните, физическо насилие - 28 на сто, сексуално насилие - 11.3 на сто. Физически пренебрегвани в детството си са били 9.3 на сто от участниците в изследването.

Почти една четвърт от участвалите в проучването на НЦОЗА са деца на разведени родители, 10.5% от анкетираните пък са с починал родител. От всички 600 студенти свидетели често вербално домашно насилие са 33.7%, а на физическо – 10.2%. Свидетели на физическо насилие със сериозно нараняване пък са били 3.5% от анкетираните.

44.6% от тях са съобщили, че никога не са се чувствали разбрани, обект на тормоз от връстници са били 27.3% от анкетираните студенти, в училищни сбивания са участвали 24.9%.

Пряко на поведението и здравето в зряла възраст се отразяват физическото, емоционалното и сексуалното насилие, а косвено влияние върху живота на детето оказва лошата семейна среда – с един или без родители, при смърт на родител, при съжителство с член на семейството, който употребява алкохол, такъв с психични отклонения или такъв, който е бил в затвора.

Всичко това в късна възраст може да доведе до прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, затлъстяване, както и рисково сексуално поведение.

Д-р Румяна Динолова, експерт в Националния център по обществено здраве и анализи, съобщи, че според проучването физическото насилие в детството увеличава с 3.6 пъти риска от тютюнопушене в зряла възраст и с 1.7 пъти риска от злоупотреба с алкохол.

Емоционалното насилие пък повишава риска от пропушване в ранна възраст 3 пъти, риска от ранна сексуална активност 2 пъти, риска от множество сексуални партньори 2 пъти и 1.7 пъти - риска от злоупотреба с алкохол.

Данните кореспондират и с резултатите от световни проучвания, като това на СЗО, според което 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат на поведение, формирано във възрастта между 9 и 19 години, съобщи Христо Хинков, директор на НЦОЗА .

Превенцията на подобно рисково поведение е адекватно поднесената информация, здравното образование, както и здравни услуги, подходящи за младите хора – така че младият човек да отиде в един кабинет и вместо критика до получи помощ, коментира психологът Анина Чилева.

Споделяне

Още от България