"Тренд": Повечето хора смятат, че политиците оказват натиск върху съдебната власт

"Тренд": Повечето хора смятат, че политиците оказват натиск върху съдебната власт

Българите подкрепят акциите на прокуратурата, но не вярват, че ще завършат с ефективни присъди, сочи проучване на агенция "Тренд".

В контекста на засилената активност на българската прокуратура в последните месеци от "Тренд" са тествали и оценката за работата на основните силови институции. Отрицателните оценки превишават повече от два пъти положителните при всяка от институциите, свързана с правоприлагане и правораздаване. С най-ниско доверие се ползва Висшият съдебен съвет (13%), но и дейността му е най-непозната за интервюираните. Министерството на правосъдието събира само 15% одобрение. Няколко процентни пункта по-висока е оценката за работата на съда (20%), прокуратурата (21%) и Министерството на вътрешните работи (26%).

Основният проблем в съдебната система е корупцията, смятат интервюираните. Липсата на независимост и политическото влияние се нарежда на второ място с 9% следвано от бавната работа на съдебната система (7%) и неадекватното законодателство (5%).

Институцията, от която гражданите очакват действия за подобрение на съдебната система като цяло, е Министерството на правосъдието (38%), следват съдиите (31%), главният прокурор (28%), Висшият съдебен съвет (26%), прокурорите (24%), Народното събрание (23%) и правителството (20%).

Три четвърти от българите смятат, че политиците оказват натиск върху работата на съдебната система и само 8% не споделят това мнение.

На приблизително три равни части са разделени в мнението си интервюираните затова дали трябва да се увеличат или да се намалят правомощията на прокуратурата. 31% смятат, че трябва да се увеличат, за да се подобрят резултатите. 35% са на мнение, че не трябва да се увеличават, защото и сега са достатъчни. Над една трета са без мнение.

Скептицизмът към крайните резултати под формата на ефективни присъди е огромен. 60% смятат, че няма да има ефективни присъди, докато само 16% смятат, че ще има.

Споделяне

Още от България