Трето удължаване на възможността за скандално застрояване

Крайният срок за изготвянето на общите устройствени планове на общините се удължава до 2021 г., но и тогава няма да бъде спазен

Трето удължаване на възможността за скандално застрояване

Трето удължаване на срока за застрояване на населените места без общи устройствени планове (ОУП) предлагат група депутати от ГЕРБ с промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).


По време на първото управление на ГЕРБ беше въведен краен срок до 2012 г. всичките 264 общини (в момента са 265) да имат ОУП. Това беше направено с цел да спрат скандални застроявания по морето в неурбанизирани територии, както и частични изменения на подробни устройствени планове в големи градове, които нямаха ОУП.

Този срок така и не беше спазен и се наложи удължаването му до 2016 г., последвано от ново отлагане до 1 януари 2019 г.

Сега се оказва, че и този срок няма да бъде спазен и за това се предлага да бъде удължен до 1 януари 2021 г. Още от сега обаче може да се каже, че и този срок също едва ли ще бъде изпълнен. Причината – за 33 общини изработването на плановете въобще не е започнало и към момента дори нямат намерения да работят в тази посока, стана ясно от отговора на министъра на регионалното развитие Петя Аврамова по време на парламентарния контрол на 23 ноември.

Така недоволството на граждани срещу строителството на парче най-вероятно ще продължи.

Причините за поредното отлагане

Като причини за поредното отлагането на срока депутатите посочват обжалването на обществените поръчки за избор на изпълнител за изработването на ОУП и съгласуването на проекта между институциите - основно с Министерството на културата за недвижимите културни ценности и с еководемствата по екологичните оценки.

Друг проблем е и затрудненото набавяне на нужните изходни данни и информация, свързани с устройството на територията. Като основно затруднение се посочва липсата на кадастър.

През годините проблем за изготвянето на ОУП на малките общини беше и липсата на финансиране. По тази причина беше взето решение това да става със средства от държавния бюджет, като за тази година бяха отпуснати 4.1 млн. лв.

Без видим напредък

Непрекъснатото отлагане на срока, в който общините трябваше да имат готови ОУП, показва, че за шест години няма видим напредък. През 2013 г. над 75% от 264-те тогава общини са били без ОУП.

С днешна дата едва 75 от общо 265 имат приети и актуални общи устройствени планове за цялата си територия. Това е 28 на сто от всички общини или за шест години напредъкът е минимален.

За други 147 общини се изработват общи устройствени планове, които трябва да са готови до края на тази година, стана ясно от отговора на Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

На още 10 общини плановете трябва да са готови до края на 2020 г., а други 8 общини са заявили желание да бъдат подпомогнати, каза още Аврамова.

Така към предлагания нов срок за удължаване до 2021 г. общи устройствени планове теоретично могат да имат 232 от общо 265 общини.

От отговора на министъра на регионалното развитие не става ясно какви мерки ще бъдат предприети спрямо оставащите 33 общини, които не са предприели стъпки за разработване на общи устройствени планове.


Какво се отлага

Така с новия отлагателен срок до 1 януари 2021 г. се дава възможност да се строи извън границите на населените места въз основа на действащ план за застрояване, след промяна на предназначението на земята. (чл.59 ал.1 от ЗУТ)

Заради отлагането на срока остава вратичката да може да се прави подробен устройствен план и когато няма ОУП за населеното място (чл.103 ал.5).

При липсата на ОУП, подробен устройствен план ще може да се прави и за територии, на които има национални обекти, както и такива от регионално и местно значение, от техническата инфраструктура и др. (чл. 109 ал.2-4).

Споделяне

Още по темата

Още от България