Третокласниците ще учат компютърно моделиране

Третокласниците ще учат компютърно моделиране

От есента третокласниците ще учат нов предмет - компютърно моделиране, показва справка в програмата за ІІІ клас, по която ще се учи от новата учебна година. Въвеждането на предмета вече беше анонсирано, а крайният срок той да влезе в програмите беше учебната 2021-2022 г.

По новия предмет децата ще учат как да боравят с дигитални устройства, какви са вредните ефекти от тях и как да ги минимизират. Ще създават дигитална идентичност, ще се учат как да я управляват, както и каква информация да споделят. Учениците трябва да знаят и какви са опасностите в интернет и как да реагират, ако бъдат изложени на такива. Ще трябва да правят разлика между виртуалната и физическа реалност.

По предмета ще се преподава създаването и обработването на файлове, на анимирани проекти с използване на на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране.

Учениците ще използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им.

Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.

В същото време министерството на образованието явно смята да отложи въвеждането на обща система за електронни училищни дневници. Ведомството предлага промени в наредбата, която урежда този въпрос. С тях отпада срокът до учебната 2018 - 2019 г. националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование да се въведе модул за електронни документи в училищата и детските градини. С него трябваше да се въведе възможността училищата да водят и електронни дневници.

Вместо срок в проекта за промени в наредбата е записано, че образователните институции може да поддържат дигитални дневници в собствен софтуер до създаването на общ такъв. Краен срок за това не е поставен.

Споделяне

Още от България