Три аукциона за набиране на 365 млн. лв. чрез ДЦК се планират през октомври

Три аукциона за набиране на 365 млн. лв. чрез ДЦК се планират през октомври

Министерството на финансите (МФ) планира да обяви през октомври три нови аукциона за пласиране на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар за 365 млн. лв. Според обявения от ведомството емисионен календар облигациите ще са различни срокове – три, пет и десет години.

Обемите на всяка емисия ще бъдат обявени по-късно от Българската народна банка (БНБ), която е фискален агент на държавата. Датите, които ще се проведат, обаче се ясни – 12., 19 и 26 октомври.

Така правителството ще увеличи допълнително държавния дълг, който в края на август е 12.1536 млрд. евро, съгласно водения от МФ официален регистър. Вътрешните задължения са за 4.1617 млрд. евро, а външните - за 7.8919 млрд. евро.

Делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 28.4%, от които десет на сто се падат на борчовете към вътрешните финансови пазари. Структурно вътрешните задължения заемат 35.1% от държавния борч в края на август, а делът на външните е 64.9%.

79.1% от дълга е в евро, 19.9% - в левове, 0.4% - в щатски долари, и 0.6% - в други валути.

През август са платени 16.2 млн. лв. за погасяване на част от борчовете.

Държавно гарантираният дълг през август достига 305.8 млн. евро, от които 25 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавно гарантиран дълг/БВП е в размер на 0.7%.

Споделяне

Още от Бизнес