Три български кандидатури за съдия в Европейския съд по правата на човека

Правителството одобри в четвъртък кандидатурите на Маргарит Ганев, Момяна Гунева и Снежинка Сапунджиева за български съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и предлага на правната комисия и комисията по правата на човека в парламента да се произнесат по тях. 

 

Българският съдия в ЕСПЧ ще бъде избран между тримата юристи от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) с мнозинство от подадените гласове. Мандатът му е шест години. Сегашният ни представител в Страсбург Снежана Ботушарова освобождава поста на 31 октомври.          

Процедурата за подбор на кандидати за български съдия в ЕСПЧ беше организирана от Министерството на правосъдието. Тя беше обявена чрез публикации в пресата и в интернет. Допуснатите девет кандидати бяха оценени от работна група с председател проф. д-р Емил Константинов и членове - проф. д-р Емилия Къндева, проф. д-р Мариана Карагьозова, доц. д-р Веселин Цанков,  Диана Ковачева от Асоциация "Прозрачност без граници" и представителите на Министерството на правосъдието Димитър Димитров и Йорданка Шуманова.           

Работната група счита, трите посочени кандидати отговарят в най-голяма степен на изискванията за заемане на поста.

Маргарит Ганев е зам.-министър на правосъдието, който ръководи и звеното "Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ". Доктор е по международно право и доцент по международно право и международни отношения. Владее много добре френски и руски език, ползва английски и италиански.

Доц. Момяна Гунева е един от изтъкнатите български пеналисти. Тя е декан на Центъра по юридически науки и преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет. Работила е в Софийската районна прокуратура, в Института по науките за държавата и правото, преподавала е в ЮЗУ "Неофит Рилски". От 2002 г. е член на Комисията по помилванията в Администрацията на  Президента. Владее много добре английски, френски, немски и руски език.

Адвокат Снежинка Сапунджиева е член на Софийската адвокатска колегия. Била е асистент по гражданскопроцесуално право в СУ "Св. Кл. Охридски", съдия в Разградския и в Софийския районен съд. Във Франция е завършила курсове по проблемите на конкуренцията и на детската престъпност, превенцията и преследването на престъпления, извършвани от непълнолетни. Владее много добре френски и руски език, ползва английски и италиански.

Споделяне

Още от България