Три фирми купиха документи за продажбата на “Монтажи”

Три дружества са закупили конкурсна документация за участие в обявения конкурс за приватизация на целия капитал от “Монтажи” ЕАД, София, съобщиха във вторник от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след изтичането на крайния срок.

Проявилите на този етап интерес фирми са “Водстрой 98” АД, София, “АТ Инженеринг 2000” ООД, София и “Енемона” АД, Козлодуй.

В следващите етапи на конкурса участниците ще трябва да подадат документи за съответствие с предварителните квалификационни условия. За да продължат, кандидатите трябва да са стратегически инвеститори с 60 млн. лв. приходи за всяка от последните три финансови години. Те също така трябва да имат действащи договори за проектиране, строителство и инженеринг за минимум 40 млн. лв. Претендентите също така трябва да докажат достъп до средства, отпускани по целева кредитна линия, осигуряваща средства, които да гарантират инвестиции в размер на не по-малко от 2 млн. лв.

Срокът за подаване на обвързващи оферти е 27 декември 2012 г., а депозитът за участие е в размер на 5 млн. лв. или равностойността им в евро.

Това е трети опит за раздържявяване на дружеството за изграждане и монтаж на промишлени и енергийни обекти, като първите два бяха през борсата. Кандидати да платят 60 млн. лева за "Монтажи" обаче не се намериха.

Фирмата се занимава с изграждане и монтажа на промишлени и енергийни проекти. Освен това има недвижими имоти с обща площ 383 хил. кв. м и разгъната площ на сградите 137 хил. кв. м., някои от които са в по-големите градове в страната. Капиталът на дружеството е апортиран в “Държавна консолидационна компания”.

Последно фирмата е работила със "Сандвик България" за ТЕЦ "Марица Изток 1", участвала е в изграждането на сероочистки за ТЕЦ "Марица Изток 2", строежа на метрото в София, завод за преработка на зърно в софийското с. Горна Малина.

Споделяне

Още от Бизнес