Три компании влагат над 133 млн. лв. в разширяване на производствата си

Връчените на компаниите сертификати за инвестиции

Три компании - "Алкомет", "Кроношпан" и "Ветпром", ще инвестират общо над 133 млн. лв. и ще разкрият над 200 нови работни места. Те получиха сертификати за първокласни инвеститори (клас "А") по реда на Закона за насърчаване на инвестициите от зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева.

Проектите предвиждат разширяване на производствения капацитет на предприятията.

"Това е атестация за това, че България е добро място за инвестиции. Надявам се връчването на сертификатите да спомогне и за разширяване на експортната ориентация на дружествата", каза Везиева.

Предприятията ще се възползват от насърчителни мерки, които включват съкратени срокове  и индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционните проекти и финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на стажанти от висшите училища в страната, които ще започнат работа в тях.

"Алкомет" ще инвестира 69 млн. лв.

Шуменското предприятие "Алкомет" ще инвестира 69 млн. лв. в увеличение на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективност. Средствата ще бъдат вложени в нова производствена линия и преса за алуминиеви листи. Така ще се разкрият нови 100 работни места и броят на работещите в предприятието ще достигне 1000 души, каза Семих Батурай, член на Управителния съвет на "Алкомет" АД.

Компанията е един от най-големите производители на алуминий на Балканите. Дружеството произвежда алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави.

"Кроношпан" влага над 42 млн. лв.

Българското дружество на австрийския производител на дървени плоскости "Кроношпан" ще инвестира 42.6 млн. лв. в разширяване на производството във втория си завод у нас във Велико Търново. Предвижда се да бъде внедрена линия за производство на ПДЧ и изграждане на производство на МДФ, която ще даде работа на още сто души.

"Разширяване на производството на завода във Велико Търново, чрез линия за плочи от дървесни влакна и частици ще добави нова продукция на предприятието", заяви Николай Банков, управител на "Кроношпан България", след получаването на сертификата.

Австрийската компания е водещ производител на материали от дървесина за мебелната индустрия и един от големите чужди инвеститори в страната ни. Тя работи на българския пазар от 20 години, след като купи бившия мебелен комбинат в Бургас. През 2007 г. дружеството купи цех за плочести материали от "Дървообработване-ВТ" във Велико Търново. Две години по-късно откри логистичен център в София.

За 2015 г. "Кроншпан България" реализира 179 млн. лв. приходи, а заетите в двете предприятия са около 400 души.

"Ветпром" заделя 21.5 млн. лв. за развитието си

Инвестиционният проект на "Ветпром" АД е за производство на фармацевтични продукти за хуманитарна и ветеринарна медицина.

Проектът ще се реализира в Радомир, а инвестицията е 21.5 млн. лв. Ще бъдат разкрити 35 нови работни места.

Основен предмет на дейност на "Ветрпом" АД е производство на ветеринарно-медицински препарати, обхващащи всички фармакологични групи.

"Проектът предвижда купуване на нови производствени и спомагателни машини и съоръжения, с цел подобряване на качеството и увеличаване количеството на произвежданите продукти за хуманната и ветеринарната медицина. Предвижда се и въвеждане на нови хуманни и ветеринарни лекарствени продукти", каза Стефан Божинов, изпълнителен директор на "Ветпром" АД.

Споделяне

Още от Бизнес