Три министерства обявиха в кои банки дружествата им си държат парите

Само три министерства спазиха срока, в който трябваше да обявят спазени ли са изискванията за избор на финансова институция, в която фирмите и предприятията под шапката им си държат парите. Според изискванията на правилата, разписани от служебното правителство, фирмите и предприятията с над 50% държавно участие, които имат балансова стойност над 3 млн. лв., трябва да диверсифицират така средствата си в кредитните институции, така че в една да няма повече от 25% от средствата.

Срокът за избор на банки и обявяването на избраните от държавните дружества беше краят на октомври. До този срок само три министерства бяха публикували какво е разпределението на средствата на фирмите под шапката им в банките.

Шестте регионални земеделски служби не са спазили изискването да държат до 25% от средствата си в една банка. Според справката на сайта на Министерството на земеделието и храните шестте служби, които са със статут на държавни предприятия, са преимуществено обслужвани от Търговска банка Д. Другите банки, в които тези предприятия държат парите си, са ОББ, ЦКБ, Инвестбанк и ПИБ.

Справката показва, че например Южното централно държавно предприятие със седалище Смолян държи 65.71% от парите си Д Банк. Почти същият дял от парите на Източното държавно предприятие с център Сливен също са в Д Банк - 64.05%. Югозападното държавно предприятие е депозирало 54.38% от средствата си в Първа инвестиционна банка.

Българската фондова борса държи 27.6% от средствата си в Корпоративна търговска банка, съобщи Министерството на финансите.

А справката, поместена в сайта на Министерството на отбраната, посочва, че фирма ТЕРЕМ почти поравно е разпределила парите си в три банки - ЦКБ (25.38%), ПИБ - 25.42%, БАКБ - 26.96%.

Споделяне

Още от Бизнес