Три общини получиха положителен кредитен рейтинг

Три общини получиха положителен кредитен рейтинг

Общините Троян, Камено и Провадия получиха първоначален дългосрочен кредитен рейтинг от ВВВ + до ВВ+ (стабилна перспектива) от “Глобал Рейтингс”, съобщиха от българската рейтингова агенция в четвъртък. Оценките са дадени след анализ на финансовото състояние и кредитоспособността на трите общини според данни за периода 2003 – 2007 г.

Установено е, че местните власти там разумно управляват като се стремят да редуцират разходите и да увеличават възможностите за собствени приходи.  И в трите общини има възможности за привличане на инвестиции, като се демонстрират усилия към активно търсене на алтернативни източници на финансиране. 

Община Троян е получила  дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ+, а краткосрочната оценка е а-2. Поради благоприятните планински условия, наличието на минерални извори и повишаващите се темпове на растеж на цените на земеделски и горски терени, в региона се очаква засилен интерес на инвеститори в строителството и развитието на туризма в региона. На територията на региона е Национален парк ”Централен Балкан”, резерватите „Стенето” и „Козя стена”, водопади и пещери и исторически паметници, посочват от агенццията.

Дългосрочният кредитен рейтинг на община Камено е ВВВ-, а краткосрочният - а-1. Местната управа се стреми да генерира допълнителни приходи чрез кандидатстване по програми като ФАР, САПАРД, Социално-икономическия фонд и държавния екофонд не просрочва на дължими суми към доставчици. Очаква се изграждането на последния лот на автомагистрала „Тракия” да повлияе положително върху развитието на икономиката в общината.

На Община Провадия е даден  дългосрочен кредитен рейтинг ВВ+, краткосрочният  е а-2. В последните четири години администрацията там е увеличила почти два пъти собствените си приходи. Приета е амбициозна капиталова програма за 2007 г. и през територията на общината минава автомагистрала „Черно море”, аргументират се от "Глобал".

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?