Три оферти за внедряването на единен фиш на 11 ГКПП-та

Три фирми кандидатстваха за внедряването на единен фиш за обработката на трафика през 11 сухопътни Гранични контролно-пропускателни пунктове, съобщиха от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР), което движи обществената поръчка. Офертите си внесоха "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, "Сиенсис" АД и "Ай би ес - България".

Победителят трябва да изработи софтуер за локална система за обработка чрез "Единен фиш" и интегрирането ѝ с ведомствените системи на Главна дирекция "Гранична полиция", Агенция "Митници" и Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

Заданието на поръчката включва доставка на специални технически средства за интегрирането на автоматичната информационна система за граничен контрол и инсталирането им заедно с необходимия софтуер на 11 сухопътни ГКПП на външните за ЕС български граници.

Системата включва електронна обработка на входящия и изходящия трафик от превозни средства, преминаващи през шосейните ГКПП, за да се заплащат всички дължими такси и глоби на едно място.

Чрез единния електронен фиш се осигурява еднопосочна логистична свързаност към съществуващите централизирани ведомствени информационни системи.   Въвежданите данни от единния електронен фиш към автоматизираните работни места се използват от всички служби от задължителния граничен контрол в рамките на тяхната компетентност, като всяко работно място използва вече въведените данни от предходните.

Също така днес са били отворени и ценовите предложения на участниците в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за разработка на интегрирана система "Безхартиено заседание на общинския съвет и електронно гласуване". "Немечек" ООД, "Датаком" ООД и "Контракс" ООД предложиха съответно 325 000, 343 000 и 176 934.30 лв. /без ДДС/ за разработката, внедряването и гаранционната поддръжка на приложния софтуер.

Системата ще бъде разработена пилотно във Велико Търново, Горна Оряховица и Казанлък до 180 дни от подписването на договора с избрания изпълнител.

Комисията, провеждаща процедурата, ще излезе с предложение за сключване на споразумение, след като получи писмена обосновка за предложената цена от "Контракс" ООД. Такова обяснение се изисква по закон при разлика с повече от 30% от средната цена на останалите ценови предложения.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?