Три вноски накуп вкарват длъжниците обратно в здравната система

Длъжниците към здравното осигуряване ще трябва да внесат накуп три вноски до януари догодина, за да възстановят правото си на безплатна медицинска помощ, независимо от размера на натрупаните дългове. Това предвиждат промените в закона за здравното осигуряване, приети от правителството в четвъртък.

Ако през следващите 11 месеца обаче - от 1 февруари 2005 до 1 януари 2006 г. тази категория длъжници отново натрупат повече от 3 неплатени здравно осигурителни вноски, те отново ще загубят правото си на безплатна медицинска помощ.

Вицепремиерът Лидия Шулева подчерта, че правителството е избрало "нетрадиционен" подход, за да облекчи обратния достъп до здравноосигурителната система на българите, които отпаднаха от нея от 1 октомври. С това обаче не отпада ангажиментът им да погасят на по-късен етап пълния размер на дължимите суми. Те просто ще получат правото по-лесно да се върнат в системата - плащайки само тези три вноски, а не да покрият всички дължими суми, за да могат да ходят на лекар без да плащат за медицинските услуги, извън потребителските такси.

От обясненията не стана ясно по какъв механизъм държавата ще си събира здравноосигурителните дългове.

Според новия регламент, от здравно осигурителната система ще се отпада при 3 неплатени вноски за последните 15 месеца. Сега условието е 3 липсващи вноски за целия осигурителен период.

За социално слабите, оказали се извън здравното осигуряване, необходимото плащане на трите вноски до 31 януари 2005 г. ще се извърши от държавата. В този кръг граждани се включват и хората, които отговарят на критериите за целево енергийно подпомагане, където доходният лимит е между 35 и 66% по-висок от максималния доход за социални помощи.

Според изчисленията на социалното министерство, става дума за около 200 000 българи. Тези от тях, които получават енергийни помощи, автоматично ще бъдат включени и в системата за здравно подпомагане. Онези, които са извън списъците за ваучерите за ток и парно, но отговарят на доходните критерии, ще трябва да подадат молба в НОИ.

Въвежда се и регламент за временно прекратяване на здравното осигуряване за българите в чужбина, които пребивават извън страната повече от 183 дни годишно. При напускане на България те трябва да подадат заявление в НОИ, че излизат от здравната система. При завръщане, обратното влизане ще става чрез последователното плащане на здравни вноски в течение на 6 месеца, или с внасяне на 12 здравни вноски накуп.

С измененията на закона ясно и категорично се определя, че когато едно лице работи на трудов договор, независимо от това дали неговия работодател превежда или не осигурителните вноски, то те губи здравноосигурителните си права.

Скандалът с непогасените вноски избухна в края на септември, когато изтече срокът, в който всички длъжници на здравни осигуровки трябваше да подадат в Националния осигурителен институт заявления за разсрочване на борчовете им или да си ги погасят. Крайният срок свари 2 090 000 българи с неплатени вноски за здраве. 400-500 хиляди души от тях са еднолични търговци, които се самоосигуряват, показаха данните на НОИ. 700 хиляди пък са сънародниците ни, които пребивават в чужбина над три месеца, за какъвто период на неплащане на осигуровките нашият закон лишава от осигурителни права. Останалите хора бяха такива, чиито работодатели не са внесли сумите или са излезли от сивата икономика с регистрацията на трудовите договори от 2003 г. и имат непокрити здравни вноски за стари периоди.

Споделяне

Още от България