Тридесет ръководители в НЗОК са работили за ДС

Комисията по досиетата освети в сряда имената на 27 души, заемащи или заемали ръководни постове на различни нива в Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), за които е установена принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност. Комисията е установила данни и за още три лица, но имената им не се обявяват, тъй като са починали.

Проверката е обхванала близо 840 лица. 101 са лицата, които не подлежат на проверка по закон.

Сред лицата, за които е установена принадлежност към бившата ДС, са началници на отдели и сектори, директори на районни здравни каси.

Споделяне

Още от България