Тригодишни деца ще бъдат тествани за трудности в обучението

Чрез скрининг тест по проекта "Включващо обучение" ще бъдат изследвани обучителните трудности при всички около 50 000 тригодишни деца в детските градини в страната. Това съобщи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова в четвъртък.

Тя уточни, че скрининг тестът ще бъде разработен от външен изпълнител, който вероятно ще бъде избран през януари 2013 година. “Тестът ще бъде направен през настоящата учебна година и ще изследва цялостното развитие на тригодишните деца - психомоторното, езиковото, когнитивното, социалното и емоционалното им развитие“, обясни Дамянова.

По думите ѝ чрез теста ще се установят силните, но и слабите страни на тригодишните деца.

“Според резултатите от теста ще бъдат разработени за първи път специални програми за работа с деца с обучителни трудности, като това е превантивна мярка срещу отпадането им от училище“, коментира Дамянова. Тя допълни, че тези програми ще бъдат внедрени в 25 детски градини в страната, в които по проекта "Включващо обучение" ще бъдат назначени 25 психолози, 25 логопеди и други специалисти. Целта е специалните програми да могат да бъдат приложени и в останалите детски градини.

Споделяне

Още от България