Трима кандидати за мениджър на фонда за растеж с капитал от 100 млн. лв.

Отваряне на офертите на кандидатите за мениджър на фонд "Мецанин/Растеж"

Трима кандидати подадоха оферти за мениджър на фонд "Мецанин", който ще инвестира около 100 млн. лв. в компании, които търсят растеж. Това съобщиха от Фонда на фондовете, които отвориха офертите за финансови посредници на фонд "Мецанин/Растеж".

Този фонд ще управлява публични средства от 75.3 млн. лв., които се осигуряват от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бъдещият посредник ще трябва да привлече допълнително частно финансиране от най-малко 32.3 млн. лв.

Кандидатите

Единият от кандидатите подали първоначална оферта за фонд мениджър е "Бългериан Мецанин Партнърс" ДЗЗД. В обединението участват Иван Маркос Христанов; Евгени Ангелов Ангелов; Елеонора Христова Сърбова; Диана Павлова Аладжова; Лоид Фредерик Шулц; "Ривър Стикс Кепитъл" ЕАД, което е еднолична собственост на Елвин Гури.

Другият кандидат е обединение "Мейфеър Партнърс". В него влизат Андрю Серижио Газитуа; Гавин Джон Александър; Густаво Перота; Илиян Димитров Илиев; Йордан Димитров Петров.

Третият кандидат е обединение "Сисиел България". Участници в него са Норман Антъни Столкър; Флориан Хут; Баръш Сиври; Оринбашар Муратович Куатов; Димитър Николов Костадинов; Ивайло Георгиев Спасов; Димитър Венелинов Узунов; Георги Кръстев Вангелов.

Сега предстои да се проведат преговори с кандидатите. Плановете са до края на лятото да има избран финнасов посредник.

Инвестициите

Фонд "Мецанин/Растеж" ще подкрепи развитието на български малки и средни предприятия в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за компаниите с потенциал за растеж, планове за разширяване, подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги.

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските малки и средни предприятия.

Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от фонд "Мецанин/Растеж" ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции. Съществена част от тях ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

 

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?