Трима непълнолетни са разбили центъра за деца с аутизъм в Плевен

Националната пациентска организация настоя за ефективна защита на социалните услеги и работещите в тях

Трима непълнолетни са разбили центъра за деца с аутизъм в Плевен

Трима непълнолетни са потрошили бившия дом за деца в Плевен, който се подготвя за център за деца с аутизъм. Вандалският акт от преди две седмици е дело на две момчета на 17 и 16 години и момиче на 16 години.

На 25 август през нощта те са влезли в сградата, където не е имало физическа охрана и СОТ, и са разбили с брадви перални машини, гардероби, шкафчета, маси, столове и врати на бъдещия център. В присъствието на инспектори от детска педагогическа стая младежите са направили самопризнания за извършеното. Те са привлечени като обвиняеми по образуваното досъдебно производство и им наложена мярка “подписка под надзор на родител“.

Междувременно във вторник от Националната пациентска организация остро осъдиха посегателството над новоизграждащия се център и настояха да се потърсят механизми за ефективна защита не само на социалните услуги за уязвими общности, но и за хората, работещи в тях и техните клиенти.

“Унищожаването на създаденото с много усилия и с труда на доброволци и дарители, е не само вандализъм, то е и удар върху инициативността и предприемчивостта. Всеизвестно е, че нестопанските организации в голямата си част получават оскъдна подкрепа от държавната и местната власт, въпреки значимите обществени проблеми и предизвикателства, за които се борят и пред които е изправено обществото ни. В същото време живеем в среда, в която сигурността на българските граждани е поставена също пред значителен риск“, се казва в позиция на организацията.

“В гражданския сектор съществува необходимост от конструктивен диалог с местната и изпълнителната власт относно развитието на социалните услуги на национално ниво. Тъжно е за деца с аутизъм, например, да се разчита изключително и само на финансиране от дарители, при условие, че тези деца са със специални потребности и държавата трябва да започне да гарантира дейности за тяхната социална, образователна и здравна интеграция и адаптация. Следователно, трябва да се разшири обхватът на подкрепа, така че да не се налага родители и пациентски организации да търсят подкрепа, за да създават и развиват услуги за децата със специални потребности“, посочват от НПО.

“За съжаление, бъдещият Закон за социалните услуги ще се случи като административен акт за регулация на достъпа и входа в услугите, но не задава ясни стратегически рамки по отношение на видовете услуги, тяхното съдържание и устойчивост“, отбелязват от организацията.

“Безопасността и сигурността на служителите в социалните услуги (без значение от затворен или отворен тип, общностни или специализирани), както и на хората в помагащите професии, е силно подценена и необезпечена. Лекари, учители и социални работници са обект на насилие, агресия или злоупотреби. Усещането за безнаказаност и липсата на категоричен практически ефективно приложим законов механизъм за защита създават среда за вандализъм – и морален, и физически“, казват още от НПО.

“Незачитането на личността, усложненият достъп до правосъдие и закрила, както и страхът, са естествен спътник на демокрацията в беда, особено в малките населени места. С болка виждаме все по-често беззащитни жертви, без значение от възрастта, етноса и религиозната или сексуалната ориентация“, допълват от организацията.

“Във връзка с всичко това Национална пациентска организация смята, че е нужно гражданският сектор да насърчи правителството и общините да потърсят механизми за ефективна защита не само на социалните услуги за уязвими общности, но и за хората, работещи в тях и техните клиенти, тъй като те също са обект на насилие. Редно е по места да се създадат планове за реакция при насилие или инциденти. Въвеждането на координирани усилия в защита на правото на личността от злоупотреба и насилие, както и опазването на собствеността, са приоритет на всяка правова държава. Също така вярваме, че застраховането на обекти от обществено значение трябва да се случва, включително и с публични средства, когато функциите на сградата са обществени“, се казва още в позицията. 

Споделяне

Още от България