Тринадесет застрахователи имат недостиг на капитал

Седем от компаниите вече са решили проблемите си, обяви Комисията за финансов надзор

Тринадесет застрахователи имат недостиг на капитал

Застрахователният сектор се оказа най-проблемният от трите бранша (банков, застрахователен и пенсионен), в които през 2016 г. беше проведен мащабен финансов преглед.

Тринадесет от общо 50 застрахователи не изпълняват на 100% капиталовите изисквания към 30 юни 2016 г., става ясно от финалния доклад от проверката в сектора, обявена в петък от председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова и зам.-председателите Ралица Агайн и Ангел Джалъзов.

Въпросните компании ще трябва да увеличат собствените си средства, като дефицитът им според минималното капиталово изискване (МКИ) към 30 юни 2016 г. е бил 25 млн. лв., а според капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) – 50 млн. лв. До отнемане на лиценз може да се стигне, само ако някое от дружествата не успее да подобри финансите си, а 7 от "проблемните“ компании вече са се справили с тази задача.

Откритият към 30 юни дефицит при 13-те компании е сравнително нисък на фона на сектора, защото общото капиталово изискване е в размер на 1.2 млрд. лв., уточниха от КФН.

Тринадесетте "проблемни“, според проверката, застрахователи са "Армеец“, "България“, "Бул Инс“, "Евроинс здравно осигуряване“, "Евроинс“, "ЕИГ РЕ“, "ДаллБогг: Живот и Здраве“, "Здравноосигурителен институт“, "СиВзК“, "ЦКБ Живот“, "Евроинс Живот“, "Животозастрахователен институт“, сред които и "Евроинс Иншурънс Груп“.

Най-слабо представяне при проверката се отчита при компания "Армеец“. Тя е единственото дружество, което попада в последната, най-слаба категория според класацията в доклада – т. нар. "група А.1“ на компаниите, които не притежават достатъчно допустими базови собствени средства, за да покрият минималните капиталови изисквания и не покриват изискуемата граница на платежоспособност към края на 2015 г.

От доклада става ясно, че след проверката дружество „Армеец“ е взело мерки, включително продажба на финансови инструменти и получаване на подчинен дълг, като в резултат от тях към момента не се налагат допълнителни действия от страна на КФН.

Във втората най-слаба група (А.2) попадат компаниите, които не притежават достатъчно допустими базови собствени средства, за да покрият минималните капиталови изисквания, но покриват изискуемата граница на платежоспособност към 31 декември 2015 г. Това са 11 дружества.

В най-добрата група според класацията при проверката (“група В“) попадат компаниите, които отговарят на капиталовите изисквания. Това са общо над 30 дружества и групи, сред които по-известните са "Булстрад“, ДЗИ, "Алианц“, "Групама“, "Уника“, "Дженерали“, "Лев инс“, "Съгласие“.

Ралица Агайн уточни, че 7 от 13-те "проблемни“ компании вече са взели мерки за увеличаване на собствените си средства. Друга част от дружествата също са започнали да подобряват капиталовата си база, но все още това не е напълно достатъчно.

В резултат от мерките дефицитът по КИП е сведен до 17 млн. лв., а по МКИ – до 22 млн. лв., посочи Агайн.

Към момента само по отношение на 5 застрахователя с непокрит дефицит ще бъдат взети мерки от страна на КФН, като те заедно имат 1.49% пазарен дял в премийния приход на пазара, казаха още от КФН. Дружествата ще имат общо 6 месеца за покриване на капиталовите изисквания. От доклада на КФН се разбира, че въпросните 5 компании най-вероятно са "Евроинс Живот“, "Животозастрахователен институт“, "Здравноосигурителен институт“, "СиВзК“ и "Надежда“.

Дори в най-лошия случая да се стигне до фалит на застраховател, поетите рискове по задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ се покриват от обезпечителния фонд, стана ясно от обясненията на Агайн. Тя обаче обясни, че нито една от 5-те компании, към които ще се предприемат мерки, не предлага тази застраховка.

От холдинга "Евроинс“, който попада сред по-лошо представилите се при проверката, коментираха, че вече са приключили успешно плана си за капитализиране на бизнеса. Всички корекции, които са констатирани от одитора "Мазарс“, са покрити напълно с внесените през втората половина на 2016 г. в капитала на "Евроинс“ 63.5 млн. лв. и постигнатата печалба за годината. Направените при проверката корекции в размер на 14.062 млн. лв. са компенсирани напълно с внесения капитал през последното тримесечие на 2016 г. в размер на 14.85 млн. лв., отчетоха още от "Евроинс“. Оттам добавиха, че за цялата 2016 г. капиталът на застрахователния холдинг във всички 7 държави, в които оперира, е увеличен с близо 196 млн. лв. до 483 млн. лв.

Техническите резерви на застрахователния сектор са напълно изрядни и дори трябва да бъдат намалени съответно с 209 млн. лв. в общото застраховане и с 22 млн. лв. в животозастраховането, е установила още проверката в сектора.

Стрес тестовете на застрахователите още не са приключили напълно, съобщиха още от КФН. Според предварителните резултати най-сериозно върху балансите на компаниите биха се отразили неблагоприятни условия на глобално ниво (минус 313 млн. лв.), сценариите, свързани с "Гражданска отговорност“, а също и евентуални наводнения и земетресения.

Според доклада от проверката, основните рискове пред застрахователния сектор в България са продуктовата концентрация (основно в застраховката "Гражданска отговорност“), ниските цени на въпросната застраховка и природните бедствия, на които България традиционно е изложена. Ниската доходност от инвестиции във финансови инструменти в България и Европа също се отчита като сериозен проблем.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?