Тристранният съвет се споразумя за нови и по-високи данъци

Тристранният съвет се споразумя за нови и по-високи данъци

Партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество се договориха за пакет от антикризисни мерки, които трябва да осигурят допълнителни 230 млн. лева в бюджета до края на годината, съобщи правителствената пресслужба в събота. 

Представителите на правителството и социалните партньори одобриха предложението на директора на НАП Красимир Стефанов индивидуалните печалби от хазартни игри (тото и други) да бъдат обложени с 10-процентен данък, което ще доведе до 80 млн. лева допълнителни приходи в бюджета до края на тази година.

Запазват се ставките за облагане на застрахователната дейност със 7% за общото застраховане и с 2% за животозастраховането, но ще се промени начинът за облагане на застрахователните дружества. Предвижда се да се облагат приходите на застрахователите, а не печалбите, както е в момента. Очаква се мярката да влее в бюджета около 100 млн. лева допълнително.

Като временна мярка се предлага връщане на стария коефициент от 1.1 за авансовите вноски по корпоративния данък. В момента той е единица. Промяната по отношение на авансовите вноски се очаква да донесе 50 млн. лв. в бюджета.

Друга промяна засяга преференциите, които ползват в момента хората със свободни професии и работещите на граждански договори. Намаляват се двойно нормативно признатите им разходи, което означава, че те ще плащат по-висок данък.

За подобряване на финансовата дисциплина Министерството на финансите всеки месец ще публикува подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, както и салдото по ДДС. МФ ще оповестява и движението на външния дълг и данни за състоянието на фискалния резерв, придружавани от разбивка на наличностите в него. На всяко тримесечие министерството ще предоставя баланс и отчет за приходите и разходите на предприятията с преобладаващо държавно участие.

Отпадат квотите за предоставяне на ваучери за храна на работниците, реши още Националният съвет за тристранно сътрудничество. Обсъдено е и да се увеличи броят на работниците, които получават ваучери за храна.

Тристранният съвет е постигнал съгласие и за още една защитна мярка за работниците. Хората, които евентуално ще бъдат съкратени след неплатен отпуск или намалено работно време, ще получават обезщетение за безработица според заплата, която се получавали, когато са били заети на пълно работно време. Така ще се осигури по-високо обезщетение за безработица за тези хора.

Сред антикризисните мерки, свързани с пазара на труда са: увеличаване от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година на срока, за който работодателят може да възложи временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие; ограничаване достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните; създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи училище и др.

Социалните партньори ще продължат дискусията в понеделник.

По-рано през деня премиерът Бойко Борисов каза, че се търси начин да се прекратят договорите без осигурено финансиране, сключени от предишното правителство, в противен случай влизаме в свръхдефицит. Договорите са за 2 млрд. лева.

На практика може да се говори за натрупан свръхдефицит в държавата, а това ни вади от еврозоната, каза Борисов.

Ако прокуратурата не каже, че е направено престъпление и че можем на базата на него да анулираме всички договори, излизаме от мечтите си за еврозоната и влизаме в свръхдефицит, признавайки ги, че са законни, посочи премиерът.

Споделяне

Още по темата

Още от България