Трите бюджета потеглиха към парламента, където Горанов не очаква изненади

Трите бюджета потеглиха към парламента, където Горанов не очаква изненади

Правителството прие в понеделник трите бюджета – на държавата, на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Одобрени бяха и промени в данъчните закони за провеждането на новите икономически политики на ГЕРБ. Финансовият министър Владислав Горанов коментира, че не очаква изненади в парламента, където предстои трите бюджета и законовите поправки да бъдат официално внесени.

“Предстоят задълбочени, надявам се смислени, дебати в българския парламент. Имам уверението на нашите коалиционни партньори, с които заедно съставихме правителството, че те са удовлетворени от рамката и бюджетът ще бъде подкрепен в българския парламент“, каза Горанов след извънредното заседание на правителството.

“Добрата фаза на икономическия цикъл и успокояването в икономическите субекти дават възможност да отчетем един доста сериозен за следкризисни нива растеж. По моя оценка това е добър бюджет, който ще даде възможност освен изпълнението на основните политически приоритети на правителството в образованието, сигурността,  социалната инфраструктура, и за нормално функциониране на всички държавни органи и институции“, допълни той.

По повод протеста на синдикатите за по-високи заплати в бюджетния сектор Горанов заяви, че трябва много внимателно да се търси баланс между необходимостта във всички сектори, защото пенсиите растат с половин милиард лева.

“Чуват се много гласове, че темпът на консолидация не е съобразен с икономическия цикъл т.е. че при 3.9-4% ръст на икономиката да се планира бюджет с дефицит не е най-разумното нещо. Има аргументи и в тази посока. В този смисъл над 730 млн. лв. повече разходи за персонал е стъпка, която по моите разбирания е значителна. Дали може още, със сигурност хората, особено заетите в бюджетната сфера, имат желание винаги да получават повече“, каза Горанов.

“Претенции за повече винаги ще има и аз винаги съм знаел, че да се прави бюджет в период на икономически растеж, може би е по-трудно, отколкото да се прави в период, в който трябва да се ограничават разходите“, допълни Горанов. Според него тогава всеки знае, че трябва да търпят определени рестрикции и напрежението в обществото е по-ниско. “За мен фискалната рамка за следващата година е оптимална и най-бързо нарастват заплати там, където сме идентифицирали най-големите проблеми – в средното образование“, каза Горанов.

В актуализираната бюджетна прогноза се запазват вече набелязаните цели на дефицит от 1% и 0.5% от БВП през 2018 и 2019 г. и постигане на баланс между приходите и разходите през 2020 г.

Плановете са приходите в бюджета да намалеят от 36.2% от БВП догодина до 35.5% от БВП през 2020 г. Публичните разходи също ще се свият от 37.2% от БВП през 2018 г. до 35.5% от БВП през 2020 г.

Към сегашния държавен дълг, който към края на 2017 г. се очаква да стане 23.6 млрд. лв., ще се прибави нов милиард лева борч, който ще се осигури от емитиране ДЦК и ще отиде за изплащане на стар дълг от 1.6 млрд. лв., като останалата част от необходимите средства ще дойде от това, че в бюджета за 2017 г. е предвиден дефицит, а сметката ще излезе на нула. Очакваният краен резултат е спад на държавния дълг до 23.5 млрд. лв. към края на 2018 г.

При намаляващо съотношение на държавния дълг към прогнозния БВП през тригодишния период се очаква към края на 2020 г. дългът да възлезе на 23,8 млрд. лв. или 20% от БВП, което се обуславя от подобрената бюджетна позиция на страната.

Образованието ще получи допълнителни 490 млн. лв. спрямо плана за 2017 г., здравеопазването – 500 млн. лв. повече, социалната сфера – 740 млн. лв. повече, а сектор "Сигурност" - с 280 млн. лв. повече, основно за увеличение на заплатите.

Догодина разходите на държавата се очаква да бъдат с 4.4 млрд. лв. повече или 39.3 млрд. лв. при 34.9 млрд. лв. очаквано изпълнение тази година.

В бюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина се залага преизчисляване на всички пенсии с 3.8 % от 1 юли, увеличение на обезщетението за отглеждане на дете от една до две години от 340 на 380 лева, продължаващ ръст на стажа и годините за пенсия.

От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с един процентен пункт и става 19.8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11.02 на сто са за сметка па работодателя, а 8.78 на сто - от работника. За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд "Пенсии" да е 14.8 на сто.

И в следващите три години ще расте възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца ежегодно за жените и с по 1 месец - за мъжете до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете през 2020 г. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор "Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 г.

Нараства и минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева.

Минималната заплата от 2018 г. става от 460 лв. на 510 лв., от 1 януари 2019 г. ще е 560 лв. и 610 лв. - от 1 януари 2020 г.

Със законопроекта се предлага минималният дневен размер на обезщетението за безработица да се увеличи от 1 януари от 7.20 лв. на 9 лв. От същата дата се определя дневен максимален размер на обезщетението 74.29 лв.

Променят се изискванията за придобиване право на парично обезщетение за безработица. Предвижда се това право да имат хората, които са се осигурявали за безработица 12 от последните 18 месеца преди прекратяването на осигуряването.

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за догодина се залагат 400 млн. лева повече спрямо тази година, като увеличението ще отиде за по-високи разходи за лекарства и болнична помощ, където ще бъдат повишени цените на някои клинични пътеки.

Приоритет остава привличането на млади хора в учителствата професия с увеличението на заплатите в сектора като целта е удвояване на възнагражденията в средното образование до 2021 г. За подобряване качеството на образованието от 2018 г. делегираните бюджети няма да зависят само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период – и от качеството на образователния процес.

От правителството припомнят, че бюджетът догодина предвижда повече разходи за отбрана и сигурност, както и средства за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби. Заложени са и средства за лот 3.1 и лот 3.3 от автомагистрала "Струма“, рехабилитация на железопътната инфраструктура и разширение на метрото в София.

В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците, освен поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите за достигане на минималния акциз от 177 лв. на 1000 къса през 2018 г.

Прецизирани са обаче разпоредбите, свързани с корекция на ползван данъчен кредит за недвижими имоти и с освобождаването от облагане с ДДС на доставката на "универсална пощенска услуга“.

Златните монети ще се квалифицират като инвестиционно злато. Фирмите, които достигнат оборот от 50 000 лв. ще трябва да подават ускорено заявление за регистрация по ДДС – весто за 14 за седем дни.

В обхвата за облагане на тютюневите изделия вече попадат и препаратите за пушене с водна лула (наргиле), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове, или изделия в твърдо състояние), съдържат и ароматизиращи сиропи.

Въвежда се забрана за публикуване на обяви или съобщения в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки без бандерол и за които акцизът не е заплатен.

Пощенските оператори се задължават да изискват от подателите да декларират, че изпращаните акцизни стоки или отпадъци от тютюн са с платен, начислен или обезпечен акциз, както и че същите са с бандерол, когато такъв е задължителен.

Всички лица, извършващи сделки с природен газ, ще трябва да сключват договори с операторите на газопреносните и газоразпределителните мрежи за регулиране на енергийните потоци.

Предлага се от 2018 г. годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци, да се подават само по електронен път.

Отпада досегашната отстъпка от 5 процента върху данъка за довнасяне при електронното подаване на данъчните декларации от физически лица. Това ще осигури 1.2 млн. лв. допълнително в бюджета

Хората вече ще могат да обявяват в годишната си декларация придобитите през годината наследствени имоти, завещани или дарени пари и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Фирмите вече ще подават справките за платените от тях възнаграждения  през 2017 г. до края на февруари, вместо до края на април, както бе досега.

Електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е ще бъдат освободени от плащането на местен данък.

За трети пореден път ГЕРБ опитва да прокара намаляването на плащанията в брой в страната от 10 000 лв. на 5000 лв. Мотивът е битката със сивата икономика и европейската практикат, която слагала праг от  2000 до 3000 евро при кешовите сделки.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?