Тройно намалиха търговете с предимство за фирмите на хора с увреждания

Тройно намалиха търговете с предимство за фирмите на хора с увреждания

От 385 на 103 се намалява броят на стоките и услугите, за които фирмите за хората с увреждания ще имат пълно предимство при обществените поръчки. Това реши правителството, което одобри списъка по новия Закон за обществените поръчки, който влезе в сила от 15 април.

Фирмите на хора с увреждания вече няма да имат предимство при търгове за боядисването на сгради, продажбата на билети, уеб дизайн и други услуги.

Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) въведе ограничения за специализираните предприятия за хора с увреждания. Причината беше бума на регистриране на такива дружества, заради предимствата въведени с промени в ЗОП по времето на кабинета на Пламен Орешарски. Това доведе до фиктивни работни места и изкривяване на конкуренцията.

От началото на годината до сега са регистрирани 80 нови специализирани фирми, а за 2015 г. техният брой е бил над 170. За сравнение преди това за 10 г. бяха регистрирани само 123 компании.

В момента изискванията към специализираните фирми за хора с увреждания, за да имат предимство в тръжните процедури са три. Новото е да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко 3 години преди обявяването на поръчката. Другите две условия бяха и в стария закон. Едното е да изпълнят сами поръчката или най-малко 80% от обема ѝ, за която кандидатстват, а другото най-малко 30% от персонала на фирмата да са хора с увреждания.

Споделяне

Още от Бизнес