Тройно по-голям интерес на бизнеса към субсидираната заетост

Тройно по-голям интерес е заявил бизнесът по проекта за субсидирана заетост, който се финансира от оперативна програма "Човешки ресурси" 2007-2013 г.

По проекта "Подкрепа за заетост" ще бъдат финансирани 8000 нови работни при заявени искания за над 21 500 в бюрата по труда от работодатели от сферата на индустрията и на услугите, съобщи Агенцията по заетостта в понеделник.l

Първите рамкови договори с работодателите вече са подписани и се очаква  5000 безработни да започнат работа до края на октомври 2014 г.

По проекта се назначават хора, които са без работа повече от година, над 55-годишна възраст или младежи до 29 години, с ниско образование, както и от малцинствата. Откритите нови работни места са за срок от 6 месеца.

Работодателят осигурява наставник, който да обучи наетия на работа. Той ще получава минималния осигурителен доход за съответната длъжност, като заплатата се поема от държавата, а работодателят е длъжен да внесе дължимите осигурителни вноски. Наставникът също получава допълнително възнаграждение равно на половин минимална работна заплата, която се поема по програмата.

Отварянето на схемата "Подкрепа за заетост" в началото на септември стана възможно благодарение на допълнително отпуснатите 30 млн. лв. за нея по програма "Човешки ресурси".

Над 32 000 безработни са започнали работа или са били обучени по стартирания през август 2013 г. проект. Сключените договори с работодатели са над 5400.

Споделяне

Още от България