Трудовите злополуки са се увеличили през първото полугодие

Трудовите злополуки са се увеличили през първото полугодие

1475 трудови злополуки са регистрирани в Националния осигурителен институт (НОИ) през първото полугодие, съобщиха от осигурителния институт.

В сравнение с първото полугодие на миналата година трудовите злополуки са се увеличили със 104. Това увеличение се дължи на по-високия брой злополуки при отиване или връщане от работа.

Смъртните трудови злополуки през първото полугодие на 2012 г. са 35, от които 30 - на работното място. В сравнение с първото полугодие на 2011 г. смъртните злополуки са намалели с две.

От общия брой на регистрираните злополуки през анализирания период 1116 са станали на работното място или при работа, извършвана в интерес на предприятието, а при отиване или връщане от работа злополуките са 359.

Заради трудовите злополуки са загубени 64 311 календарни дни.

Споделяне

Още от Бизнес