Програма "Достъп до информация" настоява:

Трябват по-високи глоби при укриване на обществена информация

Трябват по-високи глоби при укриване на обществена информация

Трябва да бъдат въведени по-високи глоби при неспазване на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, настояват от Програма "Достъп до информация". В петък неправителствената организация проведе конференция по темата, на която представи обстойно своя проект за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

ПДИ изтъква, че през годините досега има отчетен само един случай на наложена глоба за чиновник, които е нарушил разпоредбите на закона. Поради тази причина се отчита, че санкционните механизми в ЗДОИ не работят.

Организацията сравнява разпоредбите в Закона за защита на личните данни и тези в Закона за достъп до обществена информация. Разликата е очевидна. При погазване на защитата на личните данни се налагат глоби от 20 000 до 100 000 лева. Ако някой чиновник на своя глава откаже да предостави информация, го грози глоба само от 50 до 200 лева.

ПДИ напомня, че правото на достъп до информация е основно човешко право, поради което нарушенията му следва да бъдат адекватно санкционирани. Това би оказало положителен ефект върху практиките по изпълнение на закона.

Неправителствената организация отчита и липсата на единен административен орган, който да следи за изпълнението на Закона за достъп до обществена информация. Настоява се да бъде определен такъв, за да се знае кой носи цялата отговорност. ПДИ предлага това да е Министерството на правосъдието.

Другите предложения са за разширяването на кръга от нарушения, които подлежат на санкция - неизпълнение на задължение за активно публикуване на информация, както и при отказ да се предоставят данни по електронен път.

Законът задължава органите на власт да поддържат интернет страници и да осигуряват достъп до информацията, но и да публикуват информация от голям обществен интерес. Много от институциите не правят това и ПДИ настоява за по-големи задължения за активно публикуване на документи, които засягат пряко дейността на институциите и използването на публичните фондове.

За тази цел ПДИ предлага в закона да се регулират стриктно сроковете, в които институциите трябва да публикуват своите документи и информации.

"Трябва да се има предвид, че публикуването в интернет не отменя задължението на органите да предоставят информация на хора, които нямат технически умения за работа с компютър и в интернет", заявяват от ПДИ. Те настояват публичните институции да поддържат читални за хората, които нямат достъп до интернет.

ПДИ настоява още държавните институции да създадат ясни критерии за заплащането на достъпа до обществена информация. В момента цари пълен хаос и е напълно възможно една институция да иска 1 лев, а друга 100 лева за една и съща услуга по предоставяне на информация.

Неправителствената организация предлага още институциите да нямат право да отхвърлят заявление за достъп, защото са пратени по имейл без приложен електронен подпис.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?