Църквата обвини държавата, че създава модел за "незаконна намеса в семейното огнище"

Светият Синод вижда в социалните закони "подход срещу детската чисота", внедряване на "професионални майки" и "институционални мащехи"

Църквата обвини държавата, че създава модел за "незаконна намеса в семейното огнище"

Според Светия Синод промените за предоставянето на социални услуги и закрила на децата "отричат духовната връзка на детето с неговите родители". "Тази лукава аритметика – колкото повече права за детето, толкова по-малко за родителите, поставят детето в зависимо състояние от външен генератор на детски права и чрез това внедрява изкуствен заместител на родителите във формата на професионални "майки", институционални мащехи или други сурогатни форми на майчинство".

Това се казва в становище на Светия Синод относно новоприетия Закон за социалните услуги и промени в други социални закони, влизащи в сила от началото на следващата година.

Става въпрос за Семейния кодекс от 2009 г., текстове от който предстои да влязат в сила, Закона за закрила на детето, Закона за предучилищното и училищното образование и др, срещу които родители в страната от няколко месеца протестират, защото са убедени, че разширяват правомощията на социалните работници да отнемат деца от семействата им, въпреки че тези опасения многократно бяха отхвърлени, а текстовете разяснявани от официалните власти. Истерията около промените в социалните закони пламна около оттеглената Стратегия за детето и бе подклаждана от ултраконсервативни християнски организации, руската пропаганда и граждани с "патриотичен" уклон. Голяма част от техните аргументи се оказва, че се споделят и от Българската православна църква.

Незаконна намеса в семейното огнище

"Нормативното регламентиране на множество нови предпоставки за ограничаване на родителските права поставя родителите в невъзможност да възпитават собствените си деца, тъй като процесът на възпитание включва в себе си поощрителни, обучителни, но и ограничителни мерки, които трябва да се прилагат комплексно", се казва в позицията на Светия Синод.

Според църквата се създават предпоставки за един модел на "незаконна и ненаказуема намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби".

Подход срещу детската чистота

"Овластяването" на детето се пропагандира винаги с идеите за т. нар. репродуктивно здраве и права на децата, но зад тази терминология се крие поход срещу детската чистота и невинност, институционална поквара на децата и опит за демографски контрол в семейните отношения.

"Светият Синод с тревога констатира, че така наречените нови "семейни политики", в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз, който има противоконституционен характер", се казва още в становището.

Църквата срещу частните доставчици на социални услуги

Според Синода новата нормативна уредба създава нова конструкция в социалните отношения с водеща роля на частните доставчици на социални услуги – основно НПО, които могат да бъдат и проводници на чужди интереси, вредни за обществото ни.

Извеждането на частните доставчици на услуги като основни правни субекти за предоставянето им според църквата създава пазар на тези услуги и "превръща най-важните дейности, свързани с оцеляването на народа ни, в търговия!".

"Отказът на държавата пряко да осъществява социална дейност, както и основно да я финансира и насочва, се явява отказ от милосърдната, човеколюбива и Богоустановена нейна мисия да бъде пазител на общите ценности, да бъде въплъщение на взаимния интерес на цялото общество, да бъде грижовна майка за всички свои граждани, а не мащеха, да упражнява в пълнота държавния суверенитет", се казва в позицията на Светия Синод.

НС да отложи закона за социалните услуги

"Новоприетият закон създава възможности и предпоставки за социално инженерство, което може да доведе до пълна подмяна на отношенията между родителите и децата в семейството и до неговото трайно дестабилизиране", смята Синодът.

"Българската православна църква е била, е, и ще бъде, пазителка на вечните светини на нашия народ и вяра, сред които основно място заема християнското семейство. Като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия Закона за социалните услуги, както и за отмяната му, или основното му преработване, след широка обществена дискусия,с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра", е призивът на църквата.

Споделяне

Още по темата

Още от Общество

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?