С твърдение за антиконституционност на разпоредба от Закона за държавния бюджет

Цацаров оспорва пред КС бюджета на съдебната власт

Главният прокурор Сотир Цацаров, сн. БГНЕС

Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл в сряда искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2015 година, отнасяща се до бюджета на съдебната власт, става ясно от разпространено до медиите съобщение на прокуратурата.

Става дума за чл. 2, ал.6 от Закона за държавния бюджет за 2015 г., в която се казва, че "за 2015 г. неизпълнението на приходите по ал.1 (приходите от дейността на самата съдебна власт – бел. ред.) не се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет".

Искането се основава на тезата, че тази разпоредба противоречи на основополагащи норми на Конституцията, установяващи принципа на правовата държава и принципа на разделение на властите. Оспорената разпоредба пряко се конфронтира и с нормата на Конституцията, прогласяваща независимостта и бюджетната самостоятелност на съдебната власт.

Всеки закон за държавния бюджет, който не гарантира средства за конституционно установени институции, е противоконституционен, тъй като се препятства дейността на тези институции, посочва главният прокурор.

В законите за държавните бюджети за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. е било закрепено правилото, че неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години и изрично е било предвидено, че при недостиг на такива средства, неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебна власт задължително се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет.

С тези закони са създадени допълнителни гаранции за изпълнение на приетия бюджет на съдебната власт и е била осигурена независимостта и бюджетната самостоятелност на съдебната власт, който подход е неоправдано изоставен със Закона за държавния бюджет от 2015 г., твърди главният прокурор.

Висшият съдебен съвет поиска преди време повече пари от националния бюджет, за да се вдигнат заплатите на магистратите. Финансовият министър Владислав Горанов обаче на няколко пъти заяви, че пари за това няма и средствата за съдебната власт няма да бъдат увеличени.

Споделяне

Още от България