Заради "съществения медиен и обществен интерес"

Цацаров прочел делото за клевета срещу Цветанов, преди да бъде разпределено

Зам.-районният съдия на Пловдив разгледал казуса "повече от самостоятелно"

Шефът на Пловдивския окръжен съд Сотир Цацаров, считан за фаворит на управляващите за главен прокурор и избран за такъв с внушително мнозинство, призна при изслушването преди избора във Висшия съдебен съвет в четвъртък, че е прочел делото за клевета срещу вътрешния министър Цветан Цветанов преди то да бъде разпределено на съдия-докладчик.

Става въпрос за иска, заведен от бившия председател на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова, който бе отхвърлен от зам.-районния съдия на Пловдив Екатерина Роглекова с аргумента, че Цветанов допусна, че Тодорова работи в услуга на организираната престъпност, изразявайки критичната си гражданска позиция.

"Прочел съм го, помолих председателя на Районния съд (Веселин Хаджиев – бел.ред.) да ми го представи. Най-малкото заради съществения медиен и обществен интерес. Прочитането е било преди да е определен съдията-докладчик. От там насетне той е работил повече от самостоятелно", заяви Цацаров в отговор на въпрос на Калин Калпакчиев, оставяйки впечатлението, че освен Роглекова по казуса са работили и други хора.

От думите му става ясно, че като шеф на по-висшата съдебна инстанция той е изискал конкретно дело "колегиално" без обаче такава практика да съществува и да е установена като нормална и обичайна. Още повече, че взимайки го преди да е разпределено, се променя поредността на постъпващите дела, по която те биват включени в системата за случайно разпределение.

Признанието му показва и очевидния навик да проявява сериозен интерес по конкретни дела без изобщо да са му разпределени и дори без да са стигнали до неговия съд. Практика, която би могла да приложи многократно по-лесно като главен прокурор, тъй като системата на държавното обвинение е централизирана.

Съмненията за симулативната сделка с имот остават

По отношение на предизвикалата съмнения имотна сделка на жена му Меглена Цацарова съмненията останаха. Цацаров заяви, че не е подвел ВСС, защото е предоставил документ за платени местни данъци за община Марица, в която съпругата му в началото на 2008 г. не е купувала други имоти освен прословутите овощни градини. Цацаров обаче не обясни защо две години по-късно жена му покрива задължения към община Марица, които напълно съвпадат с неплатен дълг за покупка на имоти на цената точно на овощната градина. Вместо това Цацаров заяви, че няма нищо общо със сделката.

Награден с пистолет от МВР заради електронна връзка с полицията

Преди това Цацаров призна още, че през 2004 г. е бил награден с пистолет от МВР. Наградата му била лично от тогавашния министър Георги Петканов, защото окръжните съдилища във Варна и Пловдив са станали първите в страната, които са осъществили електронна връзка с регионалните дирекции на полицията. Така съдилищата са започнали да получават бърза информация за движението и статуса на подсъдимите.

"Не е допустимо магистрат да получа такава награда, ако тя е свързано с резултат от конкретно дело. Нямам основание обаче да се срамувам от такава награда, защото тя е за принос за организацията на работата", каза Цацаров, с което оповести информацията, скрита по-рано от МВР с аргумента, че засяга лични данни.

Той не отговори конкретно на въпрос дали членувал в масонска ложа, като заяви, че не е допустимо участието на магистрат в организация, която създава зависимости.

"Магистратите са пълноправни участници в обществения живот. Не е допустимо участие на магистрат в каквото и да формирование – явно, легално, нелегално, тайно, ако така се създава зависимост", каза Цацаров.

Обясни и, че всеки, който е чел литература знае за тези организации. Препоръча книгата на проф. Недю Недев "Масоните в България" като най-добрия източник на информация.

Цацаров каза още, че никога не е провеждал срещи с представители на полицията и прокуратурата по конкретни дела. В същото време обаче призна, че имало такива срещи. Той даде пример със скорошна среща с окръжния прокурор на Пловдив, за да се организира разглеждането на европейски заповеди за арест.

"Взаимодействие по организацията на делата - да. Заседания по изхода на делата - не. Съдът не е съд тогава", каза Цацаров.

Пловдивският съдия трябваше да отговаря и на въпрос дали познава представители от изпълнителната власт. Въпросът обаче беше твърде общ и Цацаров отговори най-общо, че познава такива.

План за действие с външен и вътрешен монитрониг за изпълнението му

Цацаров бе последен от тримата кандидати, изслушани от ВСС. Преди него говориха Борислав Сарафов и Галина Тонева. Обяснявайки какво би правил като главен прокурор, Цацаров заяви, че държавното обвинение има нужна до промяна и реформи, но не и от спасяване, защото не е кораб, който потъва.

Основната задача на главния прокурор е да създаде нормални условия на колегите си за работа, каза Цацаров.

Негови приоритети са формиране на експертен екип от действащи магистрати и експерти, изготвяне на анализ пълна снимка на действителното състояние на прокуратурата, изработване на план за действие с конкретни стъпки, който да бъде представен не по-късно от април 2013 г. "Изпълнението на мерките по плана трябва да бъде подложено на постоянен мониторинг – вътрешен и външен", каза Сотир Цацаров.

"В концепцията си съзнателно не извеждам като приоритети видове наказателни производства, а дейности", поясни той. Сред основните си приоритети посочи кадровото обезпечаване на системата. "Има проблем с незаетите щатни бройки в прокуратурата. През 2012 г. има 2339 щатни бройки за магистрати. В продължение на 4-5 години българската прокуратура трябва да се справя с 16-17% щат, който е незает. Причините за това са комплексни", каза още Сотир Цацаров, според който трябва да се направи преразпределение от ненатоварените към натоварените звена.

Необходима е честна система за кариерно израстване, каза още Цацаров.

Практиката на командировките да се премахне

"Задължителен елемент от бъдещата работа на главния прокурор би следвало да е това, че практиката на командировката трябва да бъде премахната. Лично главният прокурор трябва да установи и демонстрира ясна поощрителна политика спрямо тези прокурори и следователи, които изпълняват честно своите задължения", каза Сотир Цацаров.

Децентрализация и нова съдебна география

Той се застъпи и за по-ефективна структура на прокурорските органи. По-добре е да има върховна централизирана администрация, отколкото касационна прокуратура. Дублирането на функциите в тази прокуратура и администрацията на главния прокурор трябва да бъде ликвидирана, каза Цацаров.

Като друг сериозен проблем изтъкна неравномерното разпределение на делата. Говорим за прекрояване на съдебната карта или нова съдебна география, каза той и настоя за децентрализация на системата на прокуратурата, която е невъзможна без законодателни промени.

СРС-та в краен случай

Цацаров подчерта и необходимостта от активно разследване при спазване на закона. СРС е необходимо да се използват само когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин, заяви той.

На пръв поглед, посочи Цацаров, цифрите за оправдателните присъди и върнатите за доразследване дела не са стряскащи, но са стряскащи когато говорим за дела от основен обществен интерес. Създава се усещането, че при тези дела се повтарят грешки, каза той.

"Необходима е нова система за анализ на оправдателните присъди. Трябва да мислим за електронен регистър на оправдателните присъди. Трябва да бъде запазен и подходът за ограничаване на кръга на наказателните производства, подлежащи на специален надзор", каза Сотир Цацаров.

Той обеща пълна инвентаризация на всички действащи актове в системата на прокуратурата и онези от тях, които предписват как да се прилага законът, да отпаднат. Трябва да бъдат кодифицирани и разширени само актовете, които касаят работата, каза Цацаров.

Той предложи създаване на ново аналитично звено във Върховната касационна прокуратура, където да постъпва цялата информация и да се ползва за тълкувателна дейност.

Цацаров се изказа и за необходимостта от интензивна публична комуникация, свързана най-малко със създаването на постоянно работещ пресцентър на прокуратурата. Задължително трябва да бъде приемането и обслужване на граждани, каза той.

"Приоритет номер едно за мен е наблюдаващият прокурор. И тук трябва да се свалим два или три етажа по-надолу. Да променим до известна степен подхода на кабинетно разследване, който е типичен за някои колеги. Да преодолеем свръхнатовареността в някои райони", призова Цацаров.

"Системата разполага с 538 щата за следователи. 538 квалифицирани юристи да разследват 1.3% от образуваните дела – това положение не може да бъде толерирано повече", настоя Цацаров.

Той се обяви за екипен принцип в разследването, обезпечено с експерти.

По време на изслушването направи впечатление поведението на членовете на ВСС, които официално подкрепиха неговата кандидатура. Първо Светла Петкова (съдия, ГЕРБ, парламентарна квота) обяви, че концепцията на друг от кандидатите – зам.-главния прокурор Галина Тонева - не дава практически отговори как ще се справи с проблемите в прокуратурата. Тонева отхвърли това твърдение като изброи отново какво предлага.

Два часа по-късно Каролина Неделчева (съдия, парламентарна квота, ГЕРБ) обяви, че ще разказва притчи, за да "разведри ВСС". Тя след това сравни Цацаров с опитен капитан, който знае как да прекара кораба си през плитчините.

Председателят на Етичната комисия Ясен Тодоров не пита Цацаров за прикриването на реалните цени на имотните сделки на жена му, но пък изказа възхищението си от концепцията му за промени в прокуратурата. Той дори го пита дали сам я е писал. После го поздрави, че в медийни анкети е станал най-предпочитаният от хората кандидат за главен прокурор.

Според члена на ВСС Калин Калпакчиев Сотир Цацаров не отговаря на високите професионални и нравствени изисквания за поста главен прокурор.

Калпакчиев цитира данни за сделка за закупуване на имот от Цацаров и съпругата му, като при сделката е била вписана невярна цена. Смята се, че по този начин е
избегнато плащането на данъците върху реалната цена в момента на сделката. Калпакчиев цитира и данни за взаимоотношения на Цацаров с бизнесмена Георги Гергов, както и обстоятелството, че магистратът е бил награждаван от МВР и хвален от вътрешния министър Цветан Цветанов. В обществото не трябва да се създава впечатление, че кандидатът за главен прокурор е засегнат от външно влияние, каза Калпакчиев.

Според него единственият кандидат, за когото липсват факти, които сеят съмнения е Галина Тонева. За третия кандидат за поста- Борислав Сарафов, Калпакчиев напомни за връзките му с депутата от ГЕРБ Светлин Танчев, с който са първи братовчеди.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?