Цацаров разпореди проверка на Агенцията по храните заради "войната за трупове"

Цацаров разпореди проверка на Агенцията по храните заради "войната за трупове"

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) заради изнесените  в журналистическо разследване на Генка Шикерова "Война за трупове" данни за  неизгодни договори за унищожаване на животински трупове от страна на агенцията.

Разследването показа, че БАБХ е дала в нарушение на закона за обществените поръчки на две частни фирми да унищожават животинските трупове у нас. От март 2018 г. досега дружествата “Син кръст 2016” и “Еко БГ СЖП” са получили от ведомството близо 30 млн. лв., но то отказва да отчете публично какви количества животински трупове са изгорени в мобилните инсинератори на тези фирми, как се контролира процесът, как се отчитат изпълнителите и как точно им се плаща. Според разследването няма данни мобилните инсинератори да са използвани при която и да е от  епидемиите от чума по дребните преживни животни, африканската чума по свинете и птичия грип.

Сега специализираната прокуратура ще проверява за евентуални длъжностни престъпления и сключване на неизгодни договори. Обект на проверката ще бъде включително ползването на мобилните инсинератори в настоящата усложнена епизоотична обстановка, както и ползването им при предни такива епидемии - птичи грип, чума по дребните преживни животни, както и извършените плащания от БАБХ.

В хода на проверката от ръководството на агенцията ще бъдат изискани всички документи по обществената поръчка за обезвреждане на животински отпадъци, обявена от БАБХ през 2017 г, договорите, сключени от БАБХ за обезвреждане на животински отпадъци в процедура по пряко договаряне чрез мобилни инсинератори през 2018 г., както и всички анекси към тези договори, подписани до настоящия момент.

Ще се проверяват документи за всички плащания,извършени от възложителя по договорите и анексите /БАБХ/, на изпълнителите, както и за осъществените от тях дейности, за които са направени плащанията, за установяване на реално преработени и заплатени количества животински отпадъци.

Обект на проверката са и документи, удостоверяващи упражнения контрол от страна на БАБХ върху работата на изпълнителите и количествата унищожени животински отпадъци, подлежащи на заплащане.

Ще бъдат изискани данни за капацитета на инсталациите, мобилни инсинератори на всяка от фирмите изпълнители, както и данни за конкретните преработени количества от тях по време и място.

Проверява се и информация за състоянието на наличните екарисажи на територията на страната /според филма - във Варна и Шумен/, както и за причините за неползването им за унищожаване на животински трупове особено в настоящата усложнена обстановка.

Обект на проверката са и всички заповеди и указания на БАБХ относно предписания сега начин на унищожаване на труповете на умъртвените животни във връзка с болестта Африканска чума по свинете /АЧС/, с цел установяване на причините, поради които тези трупове се загробват, а не се изгарят или обезвреждат по друг начин, както и с цел преценка на евентуалната опасност за здравето на населението от такива действия.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?